Gefilterd op genre 'index.php'.
Resultaat 71 tot 80 van in totaal 96 gevonden boeken.

7
Samen met Peter van Zonneveld stelt Van den Berg hier twaalf verkenningen samen over Nederlandse literatuur in de 19e eeuw. Geeft een goed beeld van de tijd, over literaire genootschappen, allerlei soorten literatuur en wie las wat, jaarboekjes, enz. De laatste twee bijdragen gaan over het editeren van brieven en het editeren van historische teksten.
8
Een bedachtzame beeldenstorm (Studieboek)
Geschreven door W. van den Berg, gelezen op 10-4-2004
Bundel van artikelen van Prof.dr. Willem van den Berg (tot november 1999 hoogleraar Moderne Ned. Letterkunde aan de UVA). Het zijn de meest spraakmakende, ze zijn bij elkaar 'gezocht' door Klaus Beekman, Marita Mathijsen en George Vis. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw.
7
Vrouwen XIX (Studieboek)
Geschreven door Dr. A.J.M. Alkemade, gelezen op 1-4-2004
Geschiedenis van negentien religieuze congregaties, 1800-1850. Dissertatie uit 1966, over de nieuwe religieuze congregaties na de Franse tijd. Het begint met de kerkrechtelijke situatie van de vrouwelijke kloosterlingen tot de 20e eeuw, daarna de achtergronden en de congregaties tussen 1800 en 1850, met veel aandacht voor de aspecten van de roeping, de kloosterregels, het kloosterleven en het apostolaat. En nog aantrekkelijk geschreven ook.
7
Oude kinderboeken (Studieboek)
Geschreven door Elize Knuttel - Fabius, gelezen op 20-3-2004
Ondertitel: 'Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken'. Elize Knuttel schreef dit boek in 1906 en geeft daarin trends, motieven en thema's uit de kinderliteratuur tot 1830. Met speciale aandacht voor de periode van 1784 (oprichting Maatschappij tot Nut van het Algemeen) tot 1830, toen er een andere politiek begon te ontstaan (afscheiding van Belgi, etc.), maar ook omdat zij het idee heeft dat zij en haar generatiegenoten nog bijna deel uitmaken van de generatie van 1830 en ze dus nog te weinig afstand kan nemen. Veel voorbeelden, een aardig overzicht, zeker voor die tijd! Van Piet gekregen, eerste druk, 1906.
6
Opvoeden met een dubbel doel (Studieboek)
Geschreven door Mineke van Essen, gelezen op 18-3-2004
Twee eeuwen meisjesonderwijs in Nederland. Een leesbare geschiedenis, met nadruk op de 20e eeuw. In de 19e eeuw was het ook niet veel zaaks met het onderwijs voor meisjes. De historie van de MMS (middelbare meisjesschool) was wel weer erg leuk om te lezen.
Geschiedenis van de emancipatie der katholieken in Nederland van 1795 - heden. Dat heden is dan 1948, want toen verscheen dit studieboek in de Sociaal-Historische Reeks, uitgegeven in samenwerking met de Katholieke Arbeidersbeweging. Het geeft een - gekleurd - beeld van die emancipatie en is in drie tijdvakken ingedeeld: 1795-1853, 1853-1903, 1903-1947. Naast een algemeen overzicht bevat het boek ongenuanceerde beschrijvingen van personen als Antonius van Gils, Jan Baptist van Son, Judocus Smits, Joannes Zwijsen, Cornelis Broere en uiteraard J.A. Alberdingk Thijm. Om de voor mijn onderzoek interessante figuren maar te noemen dan. Je moet ervan houden, maar het is wel smullen, dit soort studieboeken.
Vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Stevig overzicht van de historische en inhoudelijke ontwikkeling van het Nederlands onderwijs. Met veel voorbeelden, illustraties en een heldere opbouw. Lesmateriaal kom je tegen, het dagelijks leven in de school, de taak van de leerkrachten, echt een handig naslagwerk ook.
7
Over lezers en leescultuur. Inleidingen en artikelen in het kader van een congres van deze titel (Bladeren in andermans hoofd), waarbij het gaat om het verband tussen boekgeschiedenis en cultuurgeschiedenis. Hele aardige stukken zitten erbij, zoals 'Een min of meer onweerstaanbare passie voor boeken' (Han Brouwer), 'Leesonderzoek in Nederland over de periode 1700-1850' (Paul Hoftijzer), 'Democratisering van het lezen' (Hans Erich Bdeker) en 'De macht van het gedrukte woord' (Frank van Vree).
Het Nederlandse onderwijs 1843 - 1914. Informatie over de inhoud van het onderwijs in die periode, niet de politieke strijd eromheen. Onderverdeeld in periodes 1843-1875, 1875-1895, 1895-1914. Met noten en literatuur uiteraard. Aardige informatie.
6
J.G. Le Sage ten Broek (Studieboek)
Geschreven door Dr. G. Gorris s.j., gelezen op 2-3-2004
J.G. Le Sage ten Broek en de eerste faze van de Emancipatie der Katholieken deel II. Vooral zolang het over zijn leven, streven en dood gaat weer de moeite waard. Daarna toch wat veel herhaling. Het gaat nu om de volgende onderdelen: Donkere jaren, 1829 tot 1834, De blinde van Grave, 1835 tot 1847, Gebeurtenissen en lotgevallen der laatste jaren, Le Sage en de politiek, Le Sage en de godsdienst, De persoon en zijn omgeving. Maar, al met al hebben beide delen mij een aantal aangename dagen geboden.