Gefilterd op genre 'index.php'.
Resultaat 51 tot 60 van in totaal 96 gevonden boeken.

6
De verkochte bruid (Studieboek)
Geschreven door Tijn Hottinga, gelezen op 11-7-2004
Ruim honderd jaar tijdschriftgeschiedenis, De Katholieke Illustratie. Merkwaardig bij dit boek is wel dat je onzekerheid hebt over de titel: de voorkant, de rug, de startpagina n het colofon geven allevier een andere volgorde en zelfs een andere tekst aan. Ik ga maar uit van 'De verkochte bruid'. Een beetje erbij gesleepte vergelijking overigens, maar als overzicht en zeker als platenboek is het heel aardig. Ook deze uitgave gaat vooral over de perikelen van uitgevers en organisatoren en nauwelijks over de inhoud, dat is wel jammer. In welk jaar het is uitgegeven, wordt ook niet vermeld, ik denk 2002, maar ga dan af op het prijsje dat er nog op zat toen ik het bij het antiquariaat kocht.
Aspecten van de katholieke persgeschiedenis in Nederland tijdens de 19e en 20e eeuw. Onder redactie van Mechteld de Coo-Wijgerinck, Otto S. Lankhorst en Jan Roes. Onderwerpen: Nieuws en geschiedenis, waarin m.n. 'De katholieke lezer: een fictie?' van Joan Hemels aardig is; Journalisten en redacteuren, daarvan vooral 'Het zelfbeeld van een katholiek journalist' van Zoetmulder, en verder de landelijke en de regionale pers en de week- en maandbladen. Aardig naslagwerk in ieder geval. Een uitgave van het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, alweer uit 1989.
Dissertatie uit 1999 over de confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 19e eeuws Nederland. Zeer uitvoerig en voorzien van illustraties. Prachtige uitgave van Verloren (Hilversum). Margry gaat gedetailleerd in op alle soorten processies, de bijbehorende rituelen en de herkomst voordat hij de conflicten bespreekt. Een bijzonder naslagwerk, waar je in kunt blijven kijken en lezen.
7
Notabele ingezetenen (Studieboek)
Geschreven door Nick Bos, gelezen op 19-6-2004
Historische studies over Nederlandse elites in de negentiende eeuw. Dissertatie uit 1995 over de samenstelling van de elite in de 19e eeuw en het functioneren ervan. Meer specifiek de Maastrichtse elite van 1795-1890. Boeiend. Met dank aan Myriam.
5
Van strijdorgaan tot familieblad (Studieboek)
Geschreven door Leonard Jentjens, gelezen op 18-6-2004
De tijdschriftjournalistiek van de Katholieke Illustratie 1867-1968. Een dissertatie vanuit communicatiewetenschappelijke hoek. Misschien dat ie daardoor nogal aan de oppervlakte blijft? Opsommend, weinig relatie met geschiedenis of literatuur, maar vooral: wat zat erin, wat veranderde, wie schreef wat, etc. Daar moet meer uit te halen zijn.
7
De vuist van de paus (Studieboek)
Geschreven door Wim Zaal, gelezen op 12-6-2004
Ondertitel: De Nederlandse Zouaven. Beschrijving van de geschiedenis rond de huurtroepen van Paus Pius, in de 19e eeuw en hun strijd tegen Garibaldi. Vele katholieken (onder wie de beroemde Pieter Jong uit Lutjebroek) uit Nederland trokken via Oudenbosch naar Rome om de paus bij te staan. Vlot geschreven, relativerend maar informatief. Gekocht bij Antiquariaat Laarmans in Goes, waar heel veel interessante boeken te vinden zijn.
Ondertitel: Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg. Historiografie, Staat en Kerk, Kerk en samenleving in ontwikkeling, Nederlandse katholieken, Negentiende eeuwse protestanten. Stof genoeg dus.
8
Welkom in 't leven (Studieboek)
Geschreven door Peter J.H. van den Berg, gelezen op 26-5-2004
Een beschrijving van het gellustreerde tijdschrift Eigen Haard, 1875-1941. Eigen Haard was de vervulling van een van de laatste uitgeverswensen van de grote Kruseman. Met artikelen op het gebied van kunst, wetenschap en literatuur, portretten van grootheden en bedoeld om 'beschaving' te brengen door 'het gewone volk' te informeren over wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Een gedreven uitgever, met goede bedoelingen, deze Kruseman. En een prettig leesbare dissertatie trouwens, uitgekomen in 2003.
8
De brieven van De Schoolmeester (Studieboek)
Geschreven door Marita Mathijsen, gelezen op 24-5-2004
Documentair-kritische uitgave, diss. 1987. Drie delen: Brieven en documenten, Toelichtingen en Commentaar. Aangenaam en interessant om in te grasduinen en veel van op te steken. En eenmaal helemaal door te ploegen natuurlijk. Meest aansprekende stellingen: '1. Er is geen reden om de kwaliteit van de negentiende-eeuwse literaire produkten lager aan te slaan dan die van de zeventiende-eeuwse of de twintigste-eeuwse' en '10. Alleen vrouwen met een grote familie kunnen een dissertatie voltooien in de eerste levensjaren van hun kind,' hoewel ik het met die laatste stelling niet helemaal eens ben. Er zijn ook vrienden en een echtgenoot, zonder wie het niet lukt. (Jonge) kinderen of niet.
De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw, is de ondertiteling van dit boek. In de serie Nederlandse cultuur in Europese context, ijkpunt 1650. Geeft o.a. een beeld van de censuur die in de stad 's-Hertogenbosch werd toegepast in de 17e eeuw. Interessant materiaal.