Gefilterd op genre 'index.php'.
Resultaat 31 tot 40 van in totaal 96 gevonden boeken.

Twee delen, het eerste over de broers, het tweede over de moeder, Emma, en beiden met wel heel erg veel eerbied en koningsliefde geschreven. Wel enige toegevoegde waarde, zij het niet echt nieuws. De waarde zit vooral in de wijze van beschrijven. Met dank aan Hans.
De geheime dagboeken van minister A.W.P. Weitzel, bewerkt en ingeleid door Paul van 't Veer. Interessant materiaal over koning Willem III, zijn 'beleid' en zijn kinderen, waarbij vooral het niet toestaan van een huwelijk van de Prins van Oranje met Mattie van Limburg Stirum voor mij van belang was. Voor het overige was dit een aangename manier van gluren in de (koninklijke) geschiedenis. Met dank aan Hans van I.
7
God's Errant Children (Studieboek)
Geschreven door Christa Armstrong, gelezen op 13-8-2005
Christa Armstrong is een nazaat van de Schoch-familie, bekend vanuit het Leger des Heils. Door mijn zoektocht naar Louise Stratenus gevonden, dit verhaal over de familie, waar een donkere kant aan zat toen zij onder invloed van Groenewoudt naar Zuid-Afrika vertrokken als leden van een sekte. De meesten kwamen terug en allen geloofden sterk, velen van hen werden zeer actief in het Leger des Heils. Een bijzonder relaas, en vreemd om een Amerikaanse te horen vertellen over haar Nederlandse en Zuid-Afrikaanse voorvaderen. Uit 1993. Met register en noten, in eigen beheer uitgegeven. Met dank aan Johan Ringeling, van wie ik de tip en de kopie kreeg.
In de serie 'Nederlandse cultuur in Europese context' uitgegeven studie met als ijkpunt het jaar 1900. Bank en Van Buuren behandelen, met medewerking van Marianne Braun en Douwe Draaisma, Feesten en beelden van het vaderland, Nederland en de wereld, Stedelijke ordening, kunst, onderwijs, religie, psychologie, politiek, stadscultuur en, wat ik erg interessant vond, 'Vrouwenleven'. In dit deel wordt uitgaande van de toen veelgelezen roman 'Hilda van Suylenburg' (1897) de positie van de vrouw uitvoerig belicht. Een prachtig boek, met veel fotomateriaal.
In de serie 'Nederlandse cultuur in Europese context' prachtig uitgegeven studie met als ijkpunt het jaar 1800. Over de communicatie, de cultuur, het onderwijs, de wetenschap, religie, kunst, enzovoort in die tijd. Met mooie illustraties.
7
Geschapen om te scheppen? (Studieboek)
Geschreven door Toos Streng, gelezen op 16-4-2005
Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860, met een voorwoord van Nelleke Noordervliet. Niet onaardig overzicht, wel erg vrouwenstrijderig.
Tweede deel van dit historisch overzicht. Globaal doorgekeken, net zo informatief als deel I.
Historisch overzicht van deze periode, aangenaam geschreven en zeer informatief.
Alles wat je altijd wilde weten over de Nederlandse geschiedenis. Een handzaam boekje, makkelijk geschreven, mt jaartallen achterin (ook nooit weg), in eenmalige gebonden editie. Handig!
7
De opvoeding der vrouw (Studieboek)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 7-2-2005
Kleine handleiding voor gegoede standen, uit 1891. Wat waren de adviezen, regels en afspraken toch eenvoudig in die tijd. Ondanks dat: 'het komt er op aan "vrouw" te blijven; in alle omstandigheden de plaats eener vrouw te blijven bekleeden; en deze plaats is niet gering te schatten; verre van daar. Zij is z moeielijk te vervullen, dat daarnaast de zwaarste taak van den man als niets mag worden beschouwd." Zo is het.