Gefilterd op genre 'index.php'.
Resultaat 21 tot 30 van in totaal 96 gevonden boeken.

8
Nederland in de negentiende eeuw (Studieboek)
Geschreven door Karin Braamhorst, gelezen op 18-2-2007
Onderhoudend en interessant lexicon: allerlei wetenswaardigheden, alfabetisch geordend, over namen, ontdekkingen, fenomenen uit de negentiende eeuw, naast verhalen en mooie illustraties. Zeer de moeite waard.
Drie delen: 1. Noord- en Midden-Nederland, 886 blz. jaar van uitgave 1997. 2. Noord-Brabant, 1017 blz, jaar van uitgave 1998. 3. Limburg, 1200 blz, jaar van uitgave 2000. Het bezit is het einde van het vermaak gaat in dit geval niet op. Deze prachtig verzorgde uitgave van het Meertens Instituut is een genot om te bezitten. Inhoudelijk geven de drie kloeke delen een totaal overzicht van alle bedevaartplaatsen in Nederland en dat zijn er nog al wat. Het mag met recht een monnikenwerk genoemd worden, wat hier is neergelegd. Zeer minutieus worden tal van zaken vermeld die alleen door zeer uitgebreid en langdurig onderzoek verzameld kunnen zijn. Menigeen zal van bedevaartplaatsen die hem bekend zijn, onvermoede details te weten komen. En zoals het echte wetenschappers betaamt, ontmaskeren de schrijvers ook een aantal niet door de Kerk erkende bedevaartsoorden. Elk deel eindigt met een overzicht van gediskwalificeerde bedevaartplaatsen, immers iedere enigszins zakelijk aangelegde pastoor zorgde ervoor dat zijn parochie op de bedevaartkalender kwam. Gekocht in 2003, voortdurend gelezen. (FW)
7
Nederland in de negentiende eeuw. De verzameling opstellen in dit boek vormt het derde deel van een vierdelige reeks die de Nederlandse geschiedenis omvat tot en met de twintigste eeuw. De uitgaven zijn ontstaan naar een Franse manier van geschiedschrijving die gebruikt maak van zgn. lieux de mmoires. Overigens kan men daar van alles onder verstaan,zoals begrippen, namen, symbolen en hier dus plaatsen. Het is een soort canon van de negentiende eeuw zou men kunnen zeggen. Het valt niet mee om er een echte lijn in te ontdekken, hoewel getracht is veel aspecten van ons land aan bod te laten komen. De redactie zegt immers zelf dat de keuze ook haar voorkeuren en ideen weerspiegelt. De veertig opstellen zijn van velerlei hand en aard en dat is soms te merken. Ze zijn doorgaans prettig leesbaar geschreven, iets meer diepgang hier en daar had gemogen, en bieden voor elk wat wils. Uitganspunt is steeds een plaats, een gebouw, een weg, een monument, aan de hand waarvan een stukje geschiedenis wordt toegelicht. Op zoek naar een onderwerp uit deze eeuw komt men zeker aan zijn trekken. (FW)
Mooie geschiedenis van hofdame Henriette van de Poll (1853-1946), uit Zeist, die haar leven ter beschikking stelde van het koninklijk huis. Een soort intrede in een klooster, lijkt het. Met veel herkenbaars of vertaalbaars naar de moderne organisatievormen. Met name de brieffragmenten en het daarop gebaseerde verhaal is de moeite waard. De link naar de moderne tijd vind ik wat minder interessant. Boeiend en intrigerend, dat zeker.
8
Het intieme burgerleven (Studieboek)
Geschreven door Pieter Stokvis, gelezen op 1-4-2006
Huishouden, huwelijk en gezin in de lange 19e eeuw. Daarover gaat dit aardige werkje, dat aan de hand van autobiografische geschriften en egodocumenten van zeker honderd mensen een overzichtelijk beeld geeft van de 19e eeuwse burgelijke levensstijl. Thema's zijn 'Van de wieg tot het graf', 'Lichaam en seksualiteit', 'Vrijen en trouwen', het burgerhuishouden en het gezinsleven. Echte analyse is het niet, wel onderhoudend en informatief materiaal.
Studieboek over de oude wereld, het Oude Nabije Oosten, de Griekse wereld en Rome. Mooie uitgave, prima inleiding. Met dank aan Frans.
6
Ondertitel: Seksualiteit in Nederland in de negentiende eeuw. Een medisch ingekleurd globaal verslag, met hier en daar literaire verwijzingen, van de seksualiteit maar vooral van geslachtsziekten in de negentiende eeuw. Nater is dermatoloog, vandaar deze medische inkleuring.
7
Brieven (Studieboek)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 27-10-2005
Een handleiding brieven schrijven uit 1885, met allerlei voorbeelden van uitvoerige brieven aan ouders, familieleden, vrienden, rouwbeklag, uitnodigingen enzovoort. Voor de betere standen, dat wel. Gemeng met wijze lessen.
Het is een reprint van de derde herziene druk uit 1968 in 1977. Ondertitel: De maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de Franse tijd. Het boek verscheen voor het eerst in 1948. Geeft een aardig overzicht en voor mij is met name deel I interessant: De ontplooiing in de negentiende eeuw, door drs. J. Brok - ten Broek. Gaat over de periode 1798-1898. De moeite waard.
Verschillende auteurs buigen zich over o.a. de zorg voor huisvesting en gezondheid, de armenzorg, de arbeidende klasse, de economische en sociale aspecten van de loonarbeid in nijverheid en industrie. Interessant materiaal, waaruit ook weer blijkt hoeveel het uitmaakt of een stad een garnizoensplaats is of niet.