Gefilterd op genre 'index.php'.
Resultaat 11 tot 20 van in totaal 97 gevonden boeken.

8
Muzikale Stijlgeschiedenis (Studieboek)
Geschreven door Wouter Steffelaar, gelezen op 9-8-2010
Een buitengewoon aantrekkelijk boek over muziestijlen en muziekgeschiedenis. Er zitten twee cd's bij, die je helpen bij het herkennen van muziek uit een bepaalde periode. Heerlijk boek om af en toe ter hand te nemen, dus niet in een keer uitlezen, maar steeds weer oppakken, dit leerzame boek. Met dank aan Hannie Smetsers.
8
De Heimweefabriek (Studieboek)
Geschreven door Douwe Draaisma, gelezen op 31-8-2008
Geheugen, tijd & ouderdom. Een intrigerend werkje over deze onderwerpen, waarbij je veel herkent. Zeer de moeite waard dus. 'Zelfs mensen die een dagboek bijhouden schrijven waarschijnlijk meer over gebeurtenissen dan over hun beweegredenen, meer over hun handelingen dan over hun motieven. Het almaar herschrijven van onze geschiedenis verloopt onopgemerkt. Ons geheugen construeert een telkens wisselend verleden, al laat het zich daar niet al te vaak op betrappen. Maar heel soms doen zich omstandigheden voor waarin het een toch naast het andere gelegd kan worden, de eerdere en de latere versie, en dan krijgt al dat schrappen, toevoegen en herzien een zichtbaarheid die te denken geeft over het vele dat verandert zonder dat we er bij stilstaan.' (p. 118). Zo is het.
7
De Keizer (Studieboek)
Geschreven door Ryszard Kapuscinski, gelezen op 22-7-2008
Macht en ondergang van Ras Tafari Haile Selassie I. Via ooggetuigen - bedienden, ambtenaren en hoogwaardigheidsbekleders - vertelt de schrijver (Poolse journalist) een intrigerend beeld van het leven aan het hof van Haile Selassie. Hij was een absolute dictator, die door velen werd aanbeden, maar die er ook voor zorgde dat iedereen in zijn omgeving hem navolgde, anderen bedroog om zelf in beeld te blijven en dat de ongeschreven wetten door iedereen werden onderschreven. Een mooi verslag, van een wereld die wij op deze manier niet kennen, maar die in afgeleide vorm wel herkenbaar is. Met dank aan Myriam!
Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890. Een mooi en betrouwbaar verslag van de 'triomfen en nederlagen, de illusies en de eigenaardigheden' van Willem I, Willem II en Willem III op de troon. Er gebeurt heel wat in de levens van deze drie koningen, waarbij je je afvraagt hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. De bronnen en getuigenverslagen maken er een geloofwaardig geheel van en het boek leest gemakkelijk, al had ik de getuigenverslagen liever verwerkt gezien in het lopende verhaal dan zoals nu, in aparte hoofdstukken toegevoegd. Niettemin de moeite waard.
8
Een geschiedenis van het lezen (Studieboek)
Geschreven door Alberto Manguel, gelezen op 29-8-2007
Een prachtig blader-, kijk-, maar natuurlijk ook 'lees/leerboek' over lezen. Kennis, verhalen, mooie illustraties, het neemt je mee in de wereld van het lezen. Mooi is ook het omslag, waar je aan de binnenkant de 'Chronologie van de lezer' kunt vinden, met als begin: 'Ca 4000 v.Chr. Door de inkerving in een kleitablet van merktekens die tien geiten en schapen voorstellen, maakt de eerste lezer zijn entre' en als laatste jaartal: '1996. De Congresbibliotheek schat haar collectie op meer dan honderd miljoen exemplaren; alleen al in 1995 kwamen er 357.437 boeken bij'. Maar ook, en dat is erger: '1985. Volgens de UNESCO kan 28 procent van de wereldbevolking niet lezen'. Met dank aan Fiel voor de tip.
7
Schrijven doe je zo (Studieboek)
Geschreven door Iris Pronk, gelezen op 13-7-2007
Iris Pronk geeft in deze in samenwerking met Trouw (in de serie 'Schrijf!) geschreven beknopte studie een aantal tips voor beginnende schrijvers. Ze doet dat aan de hand van gesprekken met en voorbeelden van schrijvers als Kristien Hemmerechts, Joost Zwagerman, Rene Appel, Wim de Bie, Hella Haasse en Karin Spaink. Je vindt er tips in over het schrijven van bijvoorbeeld een liefdesbrief, een grafrede, een kinderboek, een autobiografie, een thriller, maar ook over het schrijven van een rap of van een weblog. De voorbeelden erbij zijn toepasselijk en onderhoudend, de tips zelf trouwens ook.
7
Een nieuwe wereld (Studieboek)
Geschreven door Auke van der Woud, gelezen op 16-6-2007
Ondertitel: Het ontstaan van het moderne Nederland. In dit mooi uitgegeven boek beschrijft Van der Woud de versnelde ontwikkeling van de infrastructuur vanaf het midden van de negentiende eeuw. Het gaat daarbij vooral om de gevolgen die deze ontwikkeling had voor massacommunicatie en massamobiliteit en wat dit betekende voor 'mentaal Nederland'. Spoorwegen, scheepsbouw, elektriciteit, technische ontwikkelingen, verkeersontwikkelingen, rivieren en de zee, alles komt aan bod. Interessant en aangenaam leesvoer, dit boek.
8
Het web van de wereldliteratuur (Studieboek)
Geschreven door Pieter Steinz, gelezen op 14-5-2007
Of: Welke 100 boeken hebben de literaire X-factor? Een boek waar je in blijft bladeren en zoeken. Ik las het natuurlijk niet helemaal in een adem uit, maar gebruik het om iets in op te zoeken of om op nieuwe titels te komen. Behalve dat de besproken boeken op thema zijn gerangschikt, zijn ze ook chronologisch en alfabetisch op schrijver op te zoeken. En kun je nadat je een titel hebt bekeken, op de volgende pagina's meer informatie krijgen. Bijvoorbeeld 'Hersenschimmen' van Bernlef wordt besproken en dan zie je op de volgende pagina de invloeden op het proza van Bernlef, ander proza van hem en daarna 'Wat te lezen na Hersenschimmen?" met nieuwe titels. Zo vind je steeds weer ander werk en herken je ook veel. Kopen dat boek dus, uitgave van Prometheus en NRC Handelsblad.
Een samenvattende studie over De Stuers' leven, maar vooral werk. Aangenaam geschreven werk over deze katholieke Limburger De Stuers, die in Den Haag als adviseur voor kunst, met name architectuur, zich sterk maakte. Ik zocht naar verbanden met Louise Stratenus, maar die vond ik niet. Wel met Alberdingk Thijm en Cuijpers, met wie hij samen als een katholiek driemanschap werd beschouwd. Boeiend tijdsbeeld, dat wel.
7
De boom der kennis (Studieboek)
Geschreven door Coen Free, gelezen op 16-4-2007
Coen Free beschrijft hierin deels de geschiedenis van het onderwijs, maar belangrijker is zijn opvatting over 'het nieuwe leren'. 'Beter Onderwijs Nederland' vindt hij een club mensen die op onderdelen gelijk hebben, maar niet inzien dat het bij het moderne onderwijs gaat om degenen die het onderwijs (moeten) geven: zij zijn degenen die in staat moeten zijn, ieder op hun eigen kracht en kwaliteit, via allerlei vormen van leren (blended leren dus) alles uit de leerling te halen. Dat daarbij veel bureaucratie overboord moet: het is gehoord! (Zie ook www.nogbeteronderwijs.nl en www.svdt.org)