Gefilterd op genre 'index.php'.
Resultaat 11 tot 20 van in totaal 38 gevonden boeken.

8
Een reis in stilte (Reisverhalen)
Geschreven door Joost Reijnders, gelezen op 24-9-2006
Misschien toevallig ,misschien ook niet maar tegelijk met de vertoning van de film Into great silence verscheen dit boek, waarin overigens ook naar de film wordt verwezen. Het is het journalistieke verslag van een verblijf in la Grande Chartreuse, het moederklooster van de orde der Karthuisers. Deze kloosterorde staat bekend als de strengste nog bestaande orde met als bekendste element de stilte, het zwijgen van de monniken. Uiteraard komen allerlei aspecten van het kloosterbestaan aan de orde. Voor mensen met dezelfde achtergrond als de auteur , 50plus, (ex)katholiek en Brabander, een wereld van herkenning. Inhoudelijk getuigt het boek van respect voor een niet-tijdgebonden levenswijze, en dat met veel achtergrondinformatie. Wel zeer herkenbaar is de journalist in de schrijver. Het boek is eigenlijk een verzameling artikelen (30 stuks) met soms curieuze herhalingen. Toch, voor de genteresseerde lezer zeer de moeite waard. Hoewel eerder een geestelijke reis, toch maar in de rubriek Reisverhalen opgenomen. (FW)
7
De heilige bron van de Islam (Reisverhalen)
Geschreven door Ilja Trojanow, gelezen op 13-8-2006
Ondertitel : Een pelgrimstocht naar Mekka. De in Bulgarije geboren schrijver is een bekeerling. Tijdens de periode dat hij in Bombay woont,komt hij in nauw contact met een groep Moslims die hem uitnodigen deel te nemen aan de hadj, de grootste geloofsbelijdenis van de Islam. Hij beschrijft zijn reis met oog voor de praktische ervaringen en met oog voor zijn persoonlijke geloofsbeleving of zoals hij zelf in het boek zegt: "als een overweldigende ervaring bij de Kaba, als een zeer intense belevenis bij de berg Arafah en als een ontnuchterende ervaring voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken". Het boek maakt een integere indruk en geeft een aardig beeld van de pelgrimstocht, maar de stijl is vaak wat moeizaam. Of dit een kwestie van vertalen is, weet ik niet. De gebruikte Arabische namen en begrippen worden achterin het boek verklaard, wat heel wat geblader teweegbrengt. Uitgave van De Geus, Breda, 2006. (FW)
8
Nigeriaanse toestanden. (Reisverhalen)
Geschreven door Gerbert van der Heerden, gelezen op 5-8-2006
Reis door het meest corrupte land van Afrika. De schrijver,historicus en journalist, is blijkens de achterflap een ervaren Nigeria reiziger. Dit boek vormt in feite de weerslag van alle reizen,al wordt het verslag verteld aan de hand van de ervaringen van de laatste reis. Het verhaal begint met de wederwaardigheden van de auteur tijdens de reis met een oude Nissan door Noord-Afrika naar Nigeria om daar de auto met winst te verkopen (wat overigens niet zo best lukt). Vervolgens gaat hij uitvoerig in op een aantal aspecten van de zeer complexe Nigeriaanse maatschappij. Een land met de grootste bevolking van Afrika, waar 500 talen worden gesproken en waar de scheiding Christen-Moslim het land duidelijk in een noordelijk en een zuidelijk gedeelte verdeelt. Hij beschrijft met kennis van zaken aan de hand van ontmoetingen met de autochtone bevolking maar ogenschijnlijk ook in tamelijk willekeurige volgorde de diverse godsdiensten , de democratie, de veel voorkomende polygamie, de oliewinning enz.enz. Kortom, het boek ontstijgt het simpele reisverslag,maar de auteur neemt teveel hooi op zijn vork in zo'n kort beslag , waardoor je de indruk krijgt dat hij heel wat meer te vertellen heeft dan hij in dit boek doet. (FW)
6
Het woordje niet moet eigenlijk doorgestreept staan, maar dat krijg ik hier niet voor elkaar, vandaar de haakjes. De geschiedenis van een auto, van een Mercedes uiteraard, 190D, uit 1988, die de schrijver vertelt via een reisverslag van Amsterdam naar West-Afrika. Met pech, autohandelaren en een stukje staatsgreep (Togo). Uiteindelijk belandt hij in Ouagadougou, waar hij voor het eerst een Mercedes zoals later de zijne zag, met een sticker van PSV erop. Een iets te gemakkelijk, eenvoudig, maar wel vermakelijk boekje. Vakantielectuur dus. (FW)
Verslag van een reis over land en water door oostelijk Afrika van noord naar zuid. Een boek van een ervaren reiziger en schrijver,waarin hij op concrete wijze zijn belevenissen weergeeft en deze vooral spiegelt aan het Afrika zoals hij zich dat herinnert uit de jaren zestig. In die tijd werkte Theroux een paar jaar als docent in Malawi als lid van het toen populaire Peacecorps. Het valt hem niet mee. Afrika is er niet op vooruit gegaan, hij ziet overal verval. De infrastructuur is vrijwel totaal verwaarloosd en de zelfredzaamheid van de Afrikanen is nagenoeg verdwenen volgens Theroux. Dit wordt vooral veroorzaakt door de overvloedige en inefficinte hulp vanuit het Westen, waardoor een cultuur van hand-ophouden is ontstaan. Een zeer lezenswaardig boek. Jammer dat de auteur in de eerste (Egypte) en de laatste hoofdstukken (Zuid-Afrika) uitvoerig blijk geeft van zijn kennis over deze landen, kennis die in het kader van dir reisverslag niet erg ter zake doende is. (FW)
8
El Negro en ik (Reisverhalen)
Geschreven door Frank Westerman, gelezen op 26-6-2005
Boeiende reisreportage met als kern El Negro, de opgezette Afrikaan die in Spanje in een museum stond en is herbegraven in Afrika. Over ontwikkelingswerk, ras, cultuur, geschiedenis en zijn eigen ervaringen. Persoonlijker werk dan zijn vorige.
7
China (Reisverhalen)
Geschreven door Bart Veenstra, gelezen op 14-6-2002
Ondertitel: De draak gevangen in een dagboek. Dagboekverslag van Barts reis naar China, in een mooie uitvoering uitgegeven. Prettig leesbaar, het geeft een goede indruk van een kennismaking met China en laat zien hoe de schrijver er in zijn eentje lustig op los reist. Je zou meteen zelf op reis gaan. Zie ook www.bartveenstra.com voor meer fotos en informatie. Met dank aan de gulle gever.
7
En de vrouw een vreemde (Reisverhalen)
Geschreven door Jan Brokken, gelezen op 15-2-2002
Het Dominica van Jean Rhys. We kochten het in Zwolle, toevallig zagen we het en het leek aardig ivm het interview met Hemmerechts (zij maakte een studie van Jean Rhys). Eigenlijk een reisverhaal waarbij de schrijver de stappen van Rhys volgt en in dat kader met allerlei mensen van het eiland praat en voelt hoe zwart en wit elkaar nog steeds niet goed verdragen.
6
Amsterdam retour (Reisverhalen)
Geschreven door Kristien Hemmerechts, gelezen op 11-2-2002
Reisverslagen uit Amsterdam, Berlijn, Australi, Zuid-Afrika en de VS. Vooral het stukje over Amsterdam en het stuk over Australi de moeite waard.
7
Buigend bamboe (Reisverhalen)
Geschreven door Carolijn Visser, gelezen op 27-7-1996
Reisverhaal over China, gekocht toen we naar China gingen en daar ook gelezen. Dat had wel iets.