7
De moeder van Ikabod (Verhalen)
Geschreven door Maarten 't Hart, gelezen op 8-7-2016

Dit is een verhalenbundel, die veel herkenbaars biedt, maar weer veel leesplezier oplevert. De thema's die in de verhalen voorkomen, zijn bijna allemaal al bekend en toch weet Maarten 't Hart je op een aangename manier bezig te houden. Wat vooral opvalt is zijn eigen (gespeelde?) naïviteit, zeg maar zijn manier om zichzelf als hulpeloos voor te stellen. Die komt in veel verhalen terug. Tegelijkertijd lees je daarachter dat hij er ook een zeker behagen in schept dat zo te doen en dat levert weer hele aardige verhalen op. Je stuit natuurlijk op zijn gereformeerde jeugd, zijn muzikale kennis, zijn liefde voor de natuur en zijn tuin, zijn grafdelvende vader, zijn hopeloze en plotseling hem bijna overvallende amoureuze gevoelens voor vrouwen (de vrouwelijke dominee die haar toga uittrekt!) en ga maar door. Kortom, ontspannend en met een licht melancholische ondertoon, mooi! 

ISBN: 9789029510042
Aantal pagina's: 283
Gelezen op: 8-7-2016
Gekocht op: 1-7-2016