7
Kerkelijk verleden in een wereldlijke context (Studieboek)
Geschreven door J.A. Bornewasser, gelezen op 12-6-2004
Ondertitel: Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg. Historiografie, Staat en Kerk, Kerk en samenleving in ontwikkeling, Nederlandse katholieken, Negentiende eeuwse protestanten. Stof genoeg dus.
ISBN: 90 6881 012 X
Aantal pagina's: 432
Gelezen op: 12-6-2004
Gekocht op: 5-6-2004