7
Overgave en Verzet (Studieboek)
Geschreven door J.M.J. Sicking, gelezen op 5-4-2002
De levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen. Groningen, 1993, dissertatie. Over haar Basisfilosofie, de context en de toepassingen, tegen de achtergrond van haar leven.
ISBN: 90 5452 004 3
Aantal pagina's: 365
Gelezen op: 5-4-2002
Gekocht op: 28-3-2002