Gezocht op auteur met naam ''.
Resultaat 1 tot 2 van in totaal 2 gevonden boeken.

Verslag van een reis over land en water door oostelijk Afrika van noord naar zuid. Een boek van een ervaren reiziger en schrijver,waarin hij op concrete wijze zijn belevenissen weergeeft en deze vooral spiegelt aan het Afrika zoals hij zich dat herinnert uit de jaren zestig. In die tijd werkte Theroux een paar jaar als docent in Malawi als lid van het toen populaire Peacecorps. Het valt hem niet mee. Afrika is er niet op vooruit gegaan, hij ziet overal verval. De infrastructuur is vrijwel totaal verwaarloosd en de zelfredzaamheid van de Afrikanen is nagenoeg verdwenen volgens Theroux. Dit wordt vooral veroorzaakt door de overvloedige en inefficinte hulp vanuit het Westen, waardoor een cultuur van hand-ophouden is ontstaan. Een zeer lezenswaardig boek. Jammer dat de auteur in de eerste (Egypte) en de laatste hoofdstukken (Zuid-Afrika) uitvoerig blijk geeft van zijn kennis over deze landen, kennis die in het kader van dir reisverslag niet erg ter zake doende is. (FW)
-
China, per trein (Reisverhalen)
Geschreven door Paul Theroux, gelezen op --
Voor Hugo van Nannie. Reisverhaal over China, per trein.