Gezocht op auteur met naam ''.
Resultaat 1 tot 10 van in totaal 10 gevonden boeken.

7
Verwoest Leven, deel II (Roman)
Geschreven door Catharina Alberdingk Thijm, gelezen op 8-7-2007
Het vervolg op Verwoest Leven, deel I, gaat deels over Frank Alberdingk Thijm (Frans Verwillingen), maar toch vooral over de financiele ondergang van Louise Stratenus (Adrienne van Tak). Montering, de onbetrouwbare 'uitgever' van het blad 'Vrouwenrecht' wordt ontmaskerd door Adrienne's familie, die haar vervolgens onder curatele wil stellen. Met behulp van Clara Verwillingen (Catharina Alberdingk Thijm) weet zij op het nippertje aan een opname in een inrichting te ontkomen. Dit deel is wat beter geschreven dan deel I, al blijven er onderdelen in waarvan de relatie met het verhaal onduidelijk zijn. Inzicht in de situatie van Louise Stratenus rond 1882 biedt het in ieder geval zeker.
6
Verwoest Leven, deel I (Roman)
Geschreven door Catharina Alberdingk Thijm, gelezen op 7-7-2007
In deze roman, uit 1892, beschrijft Catharina Alberdingk Thijm in de vorm van een sleutelroman de geschiedenis van haar broer Frank, gecombineerd met een fase uit het leven van Louise Stratenus. De fase waarin de laatste het financieel en persoonlijk heel moeilijk heeft en kennis maakt met de schrijfster van deze roman, die als ondertitel heeft 'Ware geschiedenis uit onze dagen'. Louise, in de roman Adrienne van Tak, komt erin naar voren als een vrouw die voor een lichte vorm van emancipatie van vrouwen is, maar zelf nauwelijks in staat is zich de 'plukhazen' van het lijf te houden, noch de realiteit onder ogen te zien. Buitengewoon slecht geschreven, je begrijpt eigenlijk niet dat het boek werd uitgegeven, maar voor mijn onderzoek buitengewoon interessant (en amusant).
6
De huistiran (Roman)
Geschreven door Catharina Alberdingk Thijm, gelezen op 30-7-2005
Henri van Duinval, de huistiran gebaseerd op Lodewijk van Deijssel, de broer van de schrijfster, maakt het iedereen moeilijk, maar eind goed al goed: huwelijken, zelfs van Henri met de van een bruidsschat voorziene maar lelijke en oude Agnes. Met vaart geschreven, voorzien van humor en ironie.
7
XX Vragen (Sportverhalen)
Geschreven door Catharina Alberdingk Thijm, gelezen op 23-7-2005
Twintig vragen, gesteld aan ongeveer honderd vrouwen, over het verschil tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes, de opvoeding van beiden, het huwelijk, de liefde, enzovoort. Ook Louise Stratenus beantwoordde een aantal vragen, naast Elise van Calcar, Nellie van Kol, mevrouw Rutgers en natuurlijk Catharina Alberdingk Thijm zelf. Eind 19e eeuw.
Deze Baronesse, geboren Gravin van Marnix, wordt door Alberdingk Thijm ten voorbeeld gesteld als d vrouw, de gelovige vrouw zelfs, die de goedheid zelve is en het toppunt van moederlijkheid en zorg is. Ook van dit boekje: raadselachtig dat de UB van Nijmegen het meegeeft. Heel oud, van hele slechte kwaliteit. Maar wel de moeite waard natuurlijk.
6
'Lucratieve Betrekkingen voor Vrouwen uit den beschaafden stand' om precies te zijn. Alberdingk Thijm geeft vele voorbeelden van werkzaamheden die dames zouden kunnen verrichten om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Met name om niet afhankelijk te hoeven zijn van (vaak mannelijk) familieleden. Dokter, verpleegster, apotheker, maar ook boekhouder, onderwijzeres, naaister, boekbindster, enz. Voor deftige dames, laat dat duidelijk zijn. Vermoedelijk uit 1884.
5
Een vorstelijke doornenkroon (Roman)
Geschreven door Catharina Alberdingk Thijm, gelezen op 11-7-2005
Vervolg op 'Een koninklijke misdaad', het verhaal van het verwisselde kroonprinsesje, zogenaamd gebaseerd op ware geeurtenissen. Met uitweidingen naar andere romantische verhalen van koninklijke figuren. Het blijft wonderbaarlijk, zoals deze verhalen ontstaan zijn n dat ze zo ontzettend graag gelezen werden in de negentiende eeuw. Ik heb de neiging stukjes over te slaan, maar tegelijkertijd mis je dan weer de tragiek en de overdreven romantische stijl, dus dat doe ik dan maar niet.
5
Een Koninklijke Misdaad (Roman)
Geschreven door Catharina Alberdingk Thijm, gelezen op 24-6-2005
Een op (zogenaamde) feiten gebaseerd melodrama, waarin de gravin door haar geliefde wordt verlaten en met een kind achterblijft. Haar man laat het huwelijk ongeldig verklaren, trouwt met de kroonprinses en als zij samen een kind krijgen worden beide meisjes verwisseld. De gravin sterft, het 'echte' dochtertje gaat een treurig en armzalig leven tegemoet. De koningin hoort pas op het sterfbed van haar echtgenoot dat haar kind is verwisseld met het kind van zijn (nog steeds geliefde) vorige vrouw.
6
Prinses van Roburg (Roman)
Geschreven door Catharina Alberdingk Thijm, gelezen op 1-5-2005
Opnieuw een dramatische geschiedenis over een koninklijke figuur: prinses Marguerite van Roburg, door haar man bedrogen en mishandeld en uiteindelijk zelfs door hem in een krankzinnigengesticht opgenomen. Waaruit ze dan ontsnapt met behulp van de paar vrienden die haar zjin overgebleven. Hoe het daarna verloopt, vertelt het verhaal niet. 'Gellustreerd naar foto's', het moet een ware geschiedenis lijken. Dit is de tweede druk, uit 1909.
6
Koningsliefde (Roman)
Geschreven door Catharina Alberdingk Thijm, gelezen op 14-11-2004
Geromantiseerde versie van leven en sterven van Alexander I van Servi. Ondertiteling is dan ook Het Drama in Servi. De stijl van Louise Stratenus is hier goed te herkennen: melodramatiek, moraliserend en een sterke hang naar romantiek. Mt foto's. Het lijkt een eerste druk, dit boekje dat ik via Antiqbook achterhaalde, het moet geschreven zijn in 1909 volgens de KB.