Gezocht op auteur met naam ''.
Resultaat 61 tot 70 van in totaal 72 gevonden boeken.

7
Dwaallichtjes (Verhalen)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 27-10-2004
Een dubbele verhalenbundel, van Louise Stratenus n Catharina Alberdingk Thijm. Acht verhalen, vier van ieder. Zonneschijn na rampen (LS), De jonge monnik (CAT), Zelfverloochening (LS), De laatste van het geslacht (CAT), Ontwaakt (CAT), Kampioenen (LS), Wanda (CAT), Vergeten (LS). Het een nog dramatischer dan het ander, maar alle verhalen met een boodschap: de rijken hebben het ook niet gemakkelijk, maar goedheid voor alles. In Antwerpen bij antiquariaat Eric Tonen gekocht, eerste druk, nog open te snijden zelfs. Uit 1884.
4
Ada (Novelle)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 25-10-2004
Novelle uit 1892 en tot nu toe wel het minste wat ik van Stratenus heb gelezen. Ada erft een fortuin, haar neef Lon niet, tenzij hij met haar trouwt. Ada houdt van hem, hij niet van haar. Hij wordt verliefd op een ander, Ada gaat naar Zwitserland, waar een kennis omkomt in een lawine en onherkenbaar wordt gevonden. Ze doet haar verlovingsring om de vinger van de overledene, waardoor Lon met zijn vriendin kan trouwen en alsnog het geld erft. Dramatiek en opofferingsgezindheid ineen. Van microfiche gekopieerd in de KB.
8
De Pastorie van Berghorst (Roman)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 24-10-2004
Berthold Nederveen en zijn vrouw Mechteld zijn het predikantenechtpaar van Berghorst. Mechteld - aanvankelijk uit op vermaak - komt tot inkeer en wordt een oprechte predikantsvrouw vol goede daden. De dominee zelf lost een diefstal en een moord op, beide begaan door jonkheer Willem van Overvoorden. Mechteld sterft, maar haar dochtertje Anneke neemt haar goede daden over, eind goed al goed. Zelfs de moordenaar is tot inkeer gekomen. Moralistisch, zedenkundig, opvoedend. De ondertitel Verhaal voor het Volk spreekt voor zich. Het is een derde druk, dus het zal ongetwijfeld veel gelezen zijn, zo'n honderd jaar geleden.
6
Berlaymont (Essays)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 24-10-2004
Opstel, essay, over het oude klooster van Berlaymont in Brussel, waar Louise Stratenus en Catharina Alberdingk Thijm enige tijd woonruimte van huurden. Geschiedenis vanaf de 17e eeuw, waarin mevrouw Berlaymont het klooster stichtte, als opvolging van het klooster van Chanoinessen der St. Augustinus-orde "Onse lieve Vrouwe Weijde" uit Venlo. Met een overzicht van dames die er onderwijs genoten in de 19e eeuw. Van microfiche gekopieerd in de KB.
7
Boete (Novelle)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 23-10-2004
Dora, verwend maar verarmd, trouwt met een wat oudere man, Carl en vertrekt met hem naar Indi. Zijn compagnon laat hem al het werk doen, waardoor zijn gezondheid ernstig wordt ondermijnd. Na vergeefse pogingen van Dora om Meerhof (de compagnon) tot andere gedachten te brengen, schiet ze hem dood. Dora vlucht met wat geld dat Carl haar stuurt de binnenlanden in. Terug in Europa wil ze Carl nog een keer zien voor hij sterft. Hij vergeeft haar, laat haar al zijn geld na wat zij na zijn dood gebruikt om boete te doen: ze laat zich berechten in Indi en na haar gevangenisperiode wordt ze steun en toeverlaat op een Moluks eiland waar zich melaatsen bevinden, tot ze zelf ook sterft.
7
De ziekte der eeuw (Roman)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 10-10-2004
Aan de hand van een familiegeschiedenis, waarin Annie als te verwend en daardoor uiteindelijk zielloos en doelloos wezen opgroeit vertelt de schrijfster hoe goed het is een doel in het leven te hebben. Een roeping zelfs, en die roeping moet toch zeker inhouden dat de medemens geholpen moet worden. Annie trouwt een ongelooflijke rijke prins uit India, die sterft door haar ontrouw. Met haar dochtertje keert ze terug naar Europa, maar het lukt haar niet het geluk te vinden. De ziekte der eeuw is in dit geval de zenuwziekte die volgens de schrijfster oprukt aan het eind van de 19e eeuw, omdat de mensen hun houvast verliezen en te gehecht raken aan luxe en rijkdom. Je merkt aan de stijl dat dit een boek is uit haar latere jaren, duidelijk sterker dan haar vroege werk, de inhoud moet voor de lezers uit die tijd meeslepend genoeg geweest zijn, wat de boodschap misschien ten goede kwam.
7
De liefde van een Boer (2) (Roman)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 8-10-2004
Het huwelijk tussen Herman Moorbreggen en Eleanor Norton lijkt heel gelukkig, maar dat duurt niet lang. Als Eleanor door haar vader naar huis wordt geroepen omdat hij ziek zou zijn, blijkt ze terug te vallen in het luxe Engelse milieu en vinden haar vaders vrienden (lid van 'Het Bond') allerlei manieren om haar terugkeer naar haar man te verhinderen. Onder aanvoering van de leider van de Engelse overheersingspogingen, Sir Cecil Rodesthan. Als uiteindelijk de Boerenoorlog uitbreekt begrijpt ze - maar te laat natuurlijk - hoe goed haar echtgenoot eigenlijk was. Dramatiek opnieuw, maar hier en daar gloort meer inzicht in karakterontwikkeling en ook het tijdverloop is minder rommelig en wisselend dan in haar oudere romans. Actueel was de roman in die tijd ongetwijfeld.
7
De liefde van een Boer (1) (Roman)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 7-10-2004
Roman uit Transvaal, eerste deel. Uit 1900. Herman Moorbreggen (zijn vader is vanuit Nederland naar Transvaal getrokken en getrouwd met een Boerendochter daar) vat een hopeloze liefde op voor de dochter van een Engelsman, Philias Norton. Met enige moeite, de Engelsen worden door de Boeren als verraders en bedreigers gezien, lukt het hem met deze Eleanor Norton te trouwen, maar gevaren en verraad liggen op de loer.
6
De hoop van een geslacht (Roman)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 5-10-2004
Oorspronkelijke roman, uit 1892 (Veendam, J. Pomper). Op het landgoed Zwanenhof trekt zich een van de opvolgers van de Franse koning terug met zijn gezin en het gezin van zijn vertrouweling. Koning Philippe en koningin Marcelle zien hun zoon (kroonprins) Ren opgroeien samen met Andre, de dochter van hun vertrouweling. Als Ren de leeftijd heeft gaat hij met een (slechte) vriend op reis en komt veranderd terug. Hij laat zich verleiden door een zangeres, terwijl zijn hartsvriendin en zijn vader daaraan uiteindelijk ten gronde gaan. Hetzelfde verhaal komt overigens ook voor in Bloedtranen. Melodramatiek ten top, dat moet leesvoer voor veel vrouwen zijn geweest in de negentiende eeuw.
6
Bloedtranen (Roman)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 2-10-2004
Oorspronkelijke roman, uit de negentiende eeuw, in de Prinses Elsa Serie (deel 9), onder pseudoniem door Stratenus (Prinses Elsa) geschreven. De geschiedenis van de nazaten van Philipe Egalit wordt verhaald, met alle dramatische gevolgen, met name als het om het geluk van de liefde gaat. Melodramatische adellijke roman dus, in die tijd ook als feuilleton te lezen. De versnelling in tijd, de vele lijntjes die worden uitgezet, de dramatische toon, het is allemaal niet verheffend, maar geeft wel een beeld van wat een negentiende eeuwse lezer(es) mooi zou kunnen vinden. De moraliserende toon mogen we niet vergeten: de vrouw kan nogal gevaarlijk zijn, de man een wel erg makkelijke prooi van listen en lagen (van de vrouw) en voorzien van een vaak noodlottige overgave daaraan. Maar smullen blijft het, dat wel. Gebruikt: "2e goedkoope uitgave, Amstersfoort, G.J. Slothouwer", z.j. Uit de Koninklijke Bibliotheek.