Gezocht op auteur met naam ''.
Resultaat 41 tot 50 van in totaal 72 gevonden boeken.

6
Terugkeer (Novelle)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 5-3-2005
Oorspronkelijk verhaal, uit 1897. Martha en Onno zijn heel gelukkig getrouwd, tot Martha wordt opgenomen in een psychiatrische inrichting. Als ze terugkeert na lange tijd, heeft Onno een huishoudster die haar plaats wil behouden. Maar Martha lukt het om haar man weer terug te krijgen. Boeketreeks uit de negentiende eeuw. Gekopieerd van microfiche KB.
7
Ochtendliederen en Middagzangen (Gedichten)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 25-2-2005
Ochtendliederen gevolgd door Middagzangen, met enkele bijschriften in proza. Driehonderd gedichten, waarvan sommige al eerder gepubliceerd en nu enigszins aangepast, geven een beeld van haar gedachten tot 1880. Er zijn mooie bij, maar ook (hele) slechte. Gekopieerd van microfiche in de KB.
6
Ericas (Gedichten)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 24-2-2005
De eerste gedichtenbundel van Louise Stratenus, uit 1877. In zijn totaliteit dragen de gedichten een melancholieke sfeer met zich mee, veel verloren liefde, doodsgedachten en herinneringen aan betere tijden. Misschien niet onlogisch in deze levensfase.
7
Vormen (Essays)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 23-2-2005

Handboek voor de samenleving in en buiten huis, uit 1887. Een boek dat een goed beeld geeft van de gewoonten en gebruiken in de gegoede standen in die tijd, zeer moralistisch en streng. Als jong meisje vooral moest je wel aan erg veel eisen voldoen, als vrouw overigens ook. Mannen hadden het stukken makkelijker. Regels zijn er voor bijvoorbeeld het ontvangen en afleggen van bezoeken, gedrag tegenover grootouders, vrienden, �rme vrienden, dienstboden, maar ook over wat te doen met van kostschool weerkerenden, hoe je te gedragen aan het hof, wat te doen bij het kaarspel en waaraan houd je je als je ziek bent of zieken verpleegt. Prachtig. Gekopieerd van microfiche KB.

6
Eene Majesteit (Novelle)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 13-2-2005
Oorspronkelijke novelle, veel gelijkenis met delen van 'Het Kind'. Met de majesteit wordt 'het kind' bedoeld, dat in deze jaren (het boek stamt uit 1905) wat verwaarloosd dreigt te worden omdat vrouwen meer buitenshuis gaan doen (goede doelen, dat wel, maar toch) en vaders zo druk zijn dat ze geen tijd voor hun kinderen hebben. Moralistische novelle dus. Gekopieerd van microfiche in de KB.
6
Madelon (Roman)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 12-2-2005
Een verhaal uit 1888 over de trouwe Madelon, tot het uiterste gewantrouwd door haar echtegnoot, die door zijn verleden met zijn trouweloze eerste echtgenote, ziekelijk jaloers is. De roman begint als een raamvertelling, maar het beginverhaal vindt geen vervolg: de kern is het verhaal van Madelon zelf. Dramatisch, emotioneel, moralistisch, maar toch enigszins meeslepend. Een gewilde roman onder de lezende dames in die tijd. Gekopieerd van microfiche (KB).
7
Klimopbladeren (Gedichten)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 8-2-2005
Een bundel gedichten, van Claudius, pseudoniem voor Louise Stratenus. De kwaliteit is wisselend, er zitten een paar heel mooie gedichten bij, met name als ze over haarzelf gaan. Veel gelegenheidsgedichten, lofdichten, gedichten voor onbekenden ( Aan ? staat er dan boven) en een aantal bewerkingen van Engelse, Duitse en Franse gedichten. Honderd gedichten in totaal, dus een stevige productie. Gekopieerd van microfiche in de KB.
7
De opvoeding der vrouw (Studieboek)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 7-2-2005
Kleine handleiding voor gegoede standen, uit 1891. Wat waren de adviezen, regels en afspraken toch eenvoudig in die tijd. Ondanks dat: 'het komt er op aan "vrouw" te blijven; in alle omstandigheden de plaats eener vrouw te blijven bekleeden; en deze plaats is niet gering te schatten; verre van daar. Zij is z moeielijk te vervullen, dat daarnaast de zwaarste taak van den man als niets mag worden beschouwd." Zo is het.
6
Wilde Rozen (Gedichten)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 27-1-2005
De tweede dichtbundel, deze keer onder pseudoniem Yertha, uit 1877. Het zijn meer gedichten dan in de eerste, het niveau is af en toe iets beter, maar het poesiealbumversjesniveau blijft sterk aanwezig. Hier en daar verschijnt een titel, nogal eens een raadselachtig: Aan ? . Ook deze bundel van microfiche gekopieerd in de KB.
5
Noordsche Bloemen (Gedichten)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 26-1-2005
De onder pseudoniem Louise door Louise Stratenus eerste gepubliceerde dichtbundel, 1876. Ze was toen 24 jaar. De meeste gedichten ontstijgen het poesiealbumniveau niet, veel moraal, geloof, hoop en liefde, maar af en toe een aardig gedicht. Gekopieerd van microfich in de KB.