Gezocht op auteur met naam ''.
Resultaat 11 tot 20 van in totaal 72 gevonden boeken.

6
Wraak (Toneel)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 28-10-2005
Een toneelstuk in twee bedrijven, uit 1881, dat bekroond werd in een wedstrijd voor toneelstukken, uitgeschreven destijds door de vereniging Thalia, Amsterdam. Een wees, die zou gaan trouwen met een visser, wordt verleid door een edelman die gouden bergen belooft. Als zij met een kind terugkomt, helpt de visser haar, als een (zoete) wraak t.o.v. de edelman die naar zijn zoon het nakijken heeft.
7
Brieven (Studieboek)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 27-10-2005
Een handleiding brieven schrijven uit 1885, met allerlei voorbeelden van uitvoerige brieven aan ouders, familieleden, vrienden, rouwbeklag, uitnodigingen enzovoort. Voor de betere standen, dat wel. Gemeng met wijze lessen.
7
Vorstin en martelares deel I (Roman)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 21-10-2005
Uit 1899 is deze roman, met een herdruk in 1903. Kennelijk werd hij graag gelezen en dat zal ook wel, het is een familieroman over een vrouw die met de keizer van Bohemen trouwt en belaagd wordt door de wraak van een moeder die haar zoon verloor. En meende dat dat de schuld van de keizer was. Verwikkelingen alom. Maar het blijft aangenaam leesvoer, zorgvuldig geschreven bovendien. Geprint van microfiches in de KB.
8
Vorstin en martelares deel II (Roman)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 21-10-2005
Het vervolg van deze koninklijke familieroman, waarin de wraak wordt voltrokken. Keizerin Gisela blijft echter overeind en steunt haar man, keizer Salvatore II tot het einde toe. Ze vergeeft de wraakzuchtige vrouw, die uiteindelijk tot inkeer komt als ze bewijzen krijgt dat haar zoon niet door de keizer is omgekomen, maar door een verrader. Gisela zoekt vergetelheid in gevaarlijke reizen en de natuur, ondertussen blijft ze haar man trouw. Ze sterft - vermoord? - zacht. Er staan opmerkelijke stukken in dit deel, met name over de rol, positie en macht van de vrouw. Een zekere emancipatiedrift is daarin te herkennen. Gekopieerd van microfiches in de KB.
4
In verzoeking (Roman)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 28-9-2005
Oorspronkelijke roman, uit 1891 en helaas wel een van de ergste. Paula de Bavay doet alsof haar man zelfmoord heeft gepleegd en trouwt met een ander, tot haar man weer terugkeert. Hij is de goedheid zelve, zo blijkt na enig gedoe en uiteindelijk vinden zij elkaar terug, op onrealistische en zwak beschreven wijze. Stratenus moet wel in ernstige geldnood verkeerd hebben toen ze dit schreef.
6
Haar Geheim (Roman)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 26-9-2005
Een van de bekendste romans van de schrijfster, uit 1891. Maria de Stourza heeft een moeilijk leven en een groot geheim, waarvoor ze wordt gechanteerd door haar verzorgster. Als Arnoud van Nederhemert met haar trouwt lijken de problemen opgelost. Tot zijn vorige geliefde achter het geheim komt en hem ermee confronteert. Hij brengt zijn vrouw naar Zwitserland, maar zorgt er uiteindelijk toch voor dat ze zich verzoent met haar moeder, dat haar geheim min of meer geheim blijft en dat hun huwelijk toch in orde komt. Eind goed al goed dus, met als moraal: eerlijkheid boven alles.
5
Gewroken (Roman)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 18-9-2005
Een wat geforceerde roman, waarin Anna en Wolf na vele verwikkelingen, verraad, moord, versmade liefde en andere problemen, elkaar toch vinden en gelukkig worden. Met moraal uiteraard en hier en daar wat wijze lessen. Opnieuw boeket op niveau. Uit 1890 en in dat jaar haar vierde roman. Ze moet continu geschreven hebben en als je je realiseert dat dat allemaal met de hand ging, inclusief proefdrukcontroles etc., dan moet dat heel hard werken zijn geweest.
6
Beschermengelen (Roman)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 17-9-2005
Geschiedkundige roman over twee vrouwen die de slachtoffers van Catharina de Medici proberen te redden. Beide jonkvrouwen, zusters, slagen erin veel mensen in vrijheid te brengen, met gevaar voor eigen leven. Erdoorheen speelt de geschiedenis van Ghislaine Yvonne, wier vader door Catharina de Medici is vergiftigd. Geromantiseerd, dit alles, uiteraard en spelend in de 16e eeuw. De 19-eeuwse lezeres zal ervan gesmuld hebben.
5
De Woestenborg (Roman)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 3-9-2005
Roman uit 1885, opnieuw een voorbeeld van 'boeketroman op niveau', waarin de vrouw als toonbeeld van rechtschapenheid optreedt. Haar ontrouwe en bandeloze echtgenoot gaat vrijuit, waar Elda voort zorgt. Zij blijft op het kasteel, de man die echt van haar houdt in Friesland. Een haastig geschreven roman, gebaseerd op een duidelijk (en vaker voorkomend) schema.
4
Hoogmoed (Toneel)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 28-8-2005
'Oorspronkelijk Tooneelspel in drie Bedrijven', uit 1882, 'Bekroond in den Wedstrijd voor Tooneelletterkunde, uitgeschreven door de Vereeniging "Thalia" te Amsterdam. Een adellijke dame heeft zich verlaagd door haar rivale valselijk te beschuldigen toen zij beiden wilden trouwen met dezelfde man. Haar zonen dragen na jaren de gevolgen. Moraal: 'Deugd adelt'.