Gefilterd op genre 'index.php'.
Resultaat 21 tot 30 van in totaal 32 gevonden boeken.

8
De kop in het zand (Familiegeschiedenis)
Geschreven door Jan Guillou, gelezen op 18-4-2015

Dit is deel 4 uit de serie 'De grote eeuw' en het smaakt nog steeds naar meer. De familie Lauritzen verblijft in Zweden en dit deel gaat vooral over de oudste van de drie broers, Lauritz. Hij verliest zijn vrouw en twee zonen en is de enige in de familie die toch blijft geloven in een Duitse overwinning, maar vooral in de Duitse cultuur die uiteraard langzaam maar zeker verdwijnt in deze barre oorlogsjaren. Intussen werkt hij door, als een echte bruggenbouwer, terwijl het familiekapitaal vermindert, maar niet verloren gaat. De familiegeschiedenis wordt geschetst tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog, maar deze keer gezien vanuit een geheel ander standpunt dan wij gewend zijn. Ondanks alles blijf je geloven in de broers, van wie Oskar (teruggekeerd uit Afrika met enorme hoeveelheden geld) en Sverre (de homoseksuele kunstenaar) het verlies van Duitsland met vertrouwen tegemoetzien, terwijl Lauritz verder en verder wegzakt in treurnis en verdriet. Een zoon van hem is SS'er geworden, tot weerzin van iedereen behalve zijn vader en zijn dochters behoren juist tot degenen die zich in het geheim verzetten tegen alles wat met de oorlog te maken heeft. Een mooie roman en opnieuw kijk ik met spanning uit naar deel 5 in deze serie. 

7
Een schitterend isolement (Familiegeschiedenis)
Geschreven door Olga Majeau, gelezen op 15-4-2015

Dit boek heeft - terecht - de ondertiteling 'Een familiegeschiedenis' en het verhaalt de geschiedenis van de voorvaderen van de schrijfster. Ze begint daaraan doordat ze van haar grootmoeder Elfi allerlei familiestukken erft. Ze heeft haar grootmoeder dan jaren niet gezien, maar haar laatste jaren wel meegemaakt. Elfi en ook Olga stammen af van beroemde voorouders, het schrijversechtpaar Bettina en Achim von Arnim (uit de Duitse Romantiek). Maar de kern van het verhaal gaat over Árpád Eperjesy, de vader van Elfi, over wie eigenlijk nooit gesproken werd in de enigszins uit elkaar gevallen familie. Langzaam krijgen we de geschiedenis te horen. Deze overgrootvader van Olga heeft alles meegemaakt. Geboren als baron (in Hongarije) maakt hij de neergang mee: gescheiden, eenzaamheid, de Hongaarse goelag, de oorlogen, de opstanden en uiteindelijk zijn dood in Nederland. Het is een boeiend verhaal, waarin veel voorkomt dat je vaag weet, maar niet echt. En vanuit zijn perspectief gezien wordt veel je helder. Een treurig bestaan had hij, dat is zeker zo. De stijl vind ik wat minder helaas en af en toe moet je echt goed lezen om te weten hoe het nu precies in elkaar zit, de namen zijn ook ingewikkeld, maar toch, een mooi boek. 

7
Magdalena (Familiegeschiedenis)
Geschreven door Maarten 't Hart, gelezen op 4-3-2015

Magdalena is een verhaal over de moeder van Maarten 't Hart, maar zoals meestal bij hem lees je net zoveel over hemzelf als over zijn moeder. Die overigens een hoogst merkwaardige, maar wel constante vrouw was, die aan het einde enigszins de draad kwijtraakt. Ernstige wanen en angsten had ze, dat wel (zo meent ze haar hele leven dat haar man altijd maar 'naar vreemde mokkels loerde', waar hij ook maar was en was ze panisch voor dieren, van klein tot groot) en een zeer vast geloof ('Dat vindt de Here niet fijn'), dat leidde tot veel ongemak. Toch bleef 't Hart zijn moeder trouw, tot aan het einde toe, ondanks de bijnaam 'varkensbeest', die ze hem gaf. Prachtige beschrijvingen van het gezinsleven, de omstandigheden tijdens zijn jeugd, de vroege dood van zijn vader, het tweede huwelijk van zijn moeder met 'oom Jaap' en de dood van zijn moeder. De verhalen die zijn moeder vertelt, de dingen die ze zegt, ze blijven in je hoofd rondspoken. Het is een heerlijk boek, met een enigszins verlopend einde. Het lijkt wel alsof hij het boek per se 250 bladzijden dik wilde maken ... als dat anders was geweest, had ik het boek een 8 gegeven. 

8
De Stamhouder (Familiegeschiedenis)
Geschreven door Alexander Münninghoff, gelezen op 20-12-2014

Een familiekroniek, zo luidt de ondertitel van dit boek van Alexander Münninghoff en Anna Enquist zegt erover: 'Een overweldigend boek, geschreven met beheerste passie en subtiele humor. Ik heb het ademloos uitgelezen.' Daar kan ik me helemaal in vinden, al mis ik de boosheid die me ook overviel tijdens het lezen. Je zult maar zo'n opa hebben. Je zult maar zo'n vader hebben. Zoveel had anders kunnen lopen als de 'Oude Heer' de zaken iets menselijker had aangepakt ... De situatie was natuurlijk ook desastreus, als je in Letland woont voor de Tweede Wereldoorlog, daar gerespecteerd (en heel rijk) bent en gedwongen wordt te verhuizen naar Nederland. Maar dan nog, er blijven andere opties, met name op het relationele vlak. Maar het ging om macht, om geld, om status en de katholieken (met name de Jezuïeten) hielden hier nadrukkelijk rekening mee. De stijl van Münninghoff is onnavolgbaar. Lange zinnen schuwt hij niet, alles loopt en je zou denken dat je ook zelf met enige rancune terugkijkt op de situatie, maar nergens blijkt dat. Een zekere afstandelijkheid houdt hem op de been, houdt ook het boek op de been en inderdaad, af en toe zit er een sprankje humor in, al vind ik dat wel moeilijk waarneembaar. Dat je het ademloos uitleest, helemaal waar! 

6

Roberta werkt in een boekhandel in tweedehands boeken (dat schept sowieso al een band natuurlijk) en raakt door de brieven die ze in die boeken vindt geïntrigeerd door wat haar grootmoeder is overkomen. Een van de brieven die ze vindt, is namelijk een brief van haar grootvader aan haar grootmoeder, een grootvader die ze nooit heeft gekend. Ze gaat op onderzoek uit en ontdekt gaandeweg de achtergronden van haar grootmoeder, die haar hart verloor aan een Poolse piloot, maar het allerliefste moeder wilde zijn. Het is hier en daar nogal ver gezocht, veel over moederliefde en het zoeken (en vinden) van de juiste geliefde, maar toch een aardig boek zo tijdens de vakantie. 

7
Solitude (Familiegeschiedenis)
Geschreven door Jeroen Thijssen, gelezen op 16-9-2014

De ondertitel luidt Een Indische familiegeschiedenis. Frank en Robert, twee broers, zijn door hun grootvader opgevoed. Als hij in een verzorgingstehuis terechtkomt, ontdekken Frank, de jongste zoon (die een paar jaar geschiedenis heeft gestudeerd) en Robert (de oudste zoon, die samen met Frank in een kraakpand woont) een doos met documenten die licht zouden moeten werpen op hun afkomst en op de geschiedenis die daaraan vooraf is gegaan. Hun grootvader heeft altijd geweigerd hierover uitsluitsel te bieden. Frank wil daarover een roman schrijven, Robert denkt dat hij Indische roots heeft en naar Indonesië terug wil. De roman speelt zich deels in het verleden af, als de voorvaderen van beide jongens, Hendrik en Theo Bramme, vanuit Harderwijk naar Indië vertrekken om te ontkomen aan de armoede, althans zo lijkt het. Dit gedeelte speelt zich af vanaf 1894 en wordt telkens onderbroken door situaties in de periode 1979-1980. Zo krijg je beetje bij beetje achtergronden, motieven en gebeurtenissen van Hendrik en Theo, maar ook van hun zonen Simon en Diederik te horen. Hendrik wordt eigenaar van Solitude, een ver afgelegen plantage, Theo is journalist en wordt eigenaar van een krant in Batavia. Dit alles in de turbulente geschiedenis van Indië, de oorlogen en de opstanden. Mooi gedoseerd en telkens weet je iets meer. Knap geschreven, goed gedocumenteerd, geeft het een goed beeld van deze periode en wat dat voor een Nederlandse, maar ook voor een inlandse familie kan betekenen. 

7
Titia (Familiegeschiedenis)
Geschreven door Eefje Rammeloo, gelezen op 5-9-2014

De ondertitel van dit boek van Eefje Rammeloo luidt: Een onbezonnen reis naar het land van de vijand. De grootmoeder van de schrijfster was een ondernemend meisje, toen ze halsoverkop naar Duitsland trok en trouwde met een Duitser, in 1942. Daar ontdekt ze pas hoe dramatisch deze periode ook voor de Duitsers is. En als ze later - na veel wachten op haar man - in Nederland gaat wonen, krijgt ze ook daar weer te maken met de gevoelens van de Nederlanders, die van Duitsers, en zeker van een Nederlandse vrouw die met een Duitser is getrouwd, niet veel moesten hebben. Een mooi verslag, dat ook iets laat zien van de ervaringen van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en gebaseerd is op gesprekken, brieven en documenten. Een 'tumultueuze liefdesgeschiedenis' (zoals het op de achterkant van het boek wordt genoemd) van de grootouders van de schrijfster, die bovendien mooi is geschreven. 

8
Tussen rood en zwart (Familiegeschiedenis)
Geschreven door Jan Guillou, gelezen op 6-6-2014

Dit is deel drie uit de serie De grote eeuw, maar het boek kan gemakkelijk als op zichzelf staande roman gelezen worden. De hele serie beschrijft de geschiedenis van de twintigste eeuw aan de hand van de belevenissen van de drie broers Lauritzen, namelijk Lauritz, Oscar en Sverre. Inmiddels zijn ze getrouwd (een van hen niet, want homoseksueel) en hebben ze kinderen. Van die kinderen is er eentje SS-officier geworden, tot van sommigen schrik en van een enkeling met gemengde gevoelens en na een periode van bloei en vrolijkheid in Duitsland zijn ze gedwongen zich terug te trekken in Zweden. De achtergronden zijn prachtig en invoelbaar beschreven en de verhoudingen worden steeds duidelijker. De oorlog komt eraan en de effecten die dat heeft, worden belicht vanuit hun positie. Dat geeft weer een bijzondere kijk op de geschiedenis. Ook dit derde deel was weer zeer de moeite waard. Ik kijk met spanning uit naar de rest van de serie. In Scandinavië waren de boeken een groot succes, nu worden ze stuk voor stuk in Nederland uitgebracht. Zeer de moeite waard. 

7
Dandy uit het noorden (Familiegeschiedenis)
Geschreven door Jan Guillou, gelezen op 2-3-2013

Drie broers, twee oorlogen, ��n eeuw. Leven van de homoseksuele broer, die in het begin van de twintigste eeuw in Engeland verblijft. Samen met zijn geliefde, Lord Manningham, vertoeft hij in de Bloomsbury-groep. Londen is in de greep van het proces tegen Oscar Wilde, met wie zij zich verwant voelen. Mooi tijdsbeeld, vervolg op Bruggenbouwers, maar ook los te lezen. Ik wacht met spanning op deel 3.

7
En zij die na ons komen (Familiegeschiedenis)
Geschreven door Truska Bast, gelezen op 27-10-2012
Kleine kroniek van drie Nederlandse families, zo luidt de ondertitel van dit boek van Truska Bast. Ze schreef dit in opdracht van het NIDI, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, dat onderzoek doet naar de veranderende levensloop. Bast gaat uit van drie families dus, een 'boerenfamilie', een 'notabele familie' en een familie die vanuit Indi naar Nederland komt. Deze families beschrijft ze, per generatie, wat aardige beelden oproept van dingen die je eigenlijk wel weet, maar graag nog eens leest. Literair kun je dit werk niet noemen, aardig om te lezen is het wel.