Gefilterd op genre 'index.php'.
Resultaat 51 tot 60 van in totaal 140 gevonden boeken.

8
De hemel bestaat niet (Biografie)
Geschreven door Jannetje Koelewijn, gelezen op 1-10-2011
Over het leven van mijn ouders, zo luidt de ondertitel. Een mooi, ingehouden verhaal over haar ouders. Hoe een huwelijke vanuit de gereformeerde visie gesloten werd, hoe de tijd daarop inspeelde, hoe de geschiedenis zich kan herhalen en dat alles in 'gewonemensentaal', maar ook over gewone mensen. De inhoud is met volledig medeweten van haar vader tot stand gekomen, terwijl haar moeder zegt alles vergeten te zijn maar wel kan lachen, zij het glimlachen, om een bepaalde zin. Jannetje Koelewijn ondervroeg haar vader jarenlang en op basis van zijn antwoorden en documenten die ze van hem kreeg en informatie die ze controleerde kwam dit boek tot stand. Erg mooi tijdsbeeld en familieverhaal ineen.
4
Wie ben ik dat ik dit doen mag (Biografie)
Geschreven door Dorine Hermans, gelezen op 26-9-2011
Ondertitel 'Zes koninklijke inhuldigingen' en het gaat dan ook over de inhuldiging van Willem I, de koperen koning, Willem II, de grillige koning, Willem III, de koning zonder macht, Wilhelmina, de jongste koningin, Juliana, de gewone koningin en Beatrix, de zakelijke koningin. Ze werden ingehuldigd in respectievelijk 1814, 1840, 1849, 1898, 1948 en 1980. Dit alles ter voorbereiding van en vooruitlopend op de inhuldiging van Willem Alexander, Willem IV dus. Maar helaas is het een slordig uitgewerkt verhaal, waarin nauwelijks nieuws te lezen valt. Ik kocht het omdat ik dacht er nog iets uit te kunnen halen over de 19e eeuw, maar zelfs dat bevatte niets nieuws. De foutjes - die een eenvoudige lezer er zo uit kan halen - maakten het er niet beter op. Gemiste kans en duidelijk een poging om munt te slaan uit de komende inhuldiging. Zonde van deze aankoop.
8
Elsschot (Biografie)
Geschreven door Vic van de Reijt, gelezen op 3-9-2011
Leven en werken van Alfons De Ridder. Aanvankelijk noemde hij zich Elschot, de tweede s kwam er later pas bij. Van de Reijt baseert zich op persoonlijke archieven, op de eerdere biografie van Elschot door Frans Smits, op de twee boeken die de dochter van Elsschot, Ida, over haar ouders schreef, maar hij maakt ook gebruik van het zakelijke archief van Alfons De Ridder. Daardoor krijg je in deze biografie ook inzage in het werk van de reclameman/schrijver. Tegelijkertijd wordt het soms een wat droge opsomming van gegevens, wat de leesbaarheid niet echt bevordert. Maar een bijzondere man was het zeker en dat laat Van de Reijt ook goed zien: zakelijk, handig, familieman maar moeilijke echtgenoot, schrijver n.a.v. persoonlijke gebeurtenissen. Hij formuleerde strak en modern en bleef constant bijschaven aan zijn literaire werk, dat beperkt maar heel erg goed was en blijft.
9
Vasalis. Een biografie. (Biografie)
Geschreven door Maaike Meijer, gelezen op 23-8-2011
Het is een zeer gedetailleerde, maar uiterst boeiende levensbeschrijving geworden, deze biografie van Vasalis. Meijer gaat in op de relatie tussen haar leven en haar werk als geen ander. Bovendien is de stijl helder en vlot, zodat je blijft lezen, ondanks soms erg uitvoerige details en uitweidingen. Kern blijft de innerlijke strijd tussen het werk (psychiatrie, zorg) en de dichtkunst, waarbij je ziet hoeveel verdriet het haar gaf, dat ze met name de dichtkunst niet (meer) kon optimaliseren. Hoewel de laatste gedichten (posthuum uitgegeven onder de titel De Oude Kustlijn), vlak voor de dood eigenlijk, erop lijken te wijzen dat het toch weer wilde lukken. Meijer gebruikte dagboeken, brieven, beschouwingen uit de nalatenschap van Vasalis en sprak met de kinderen en vele anderen die haar gekend hebben. Ik vond het een ontroerend mooi boek, ook al ziet Maaike Meijer Vasalis echt als 'haar' heldin. Er is weinig op de dichteres aan te merken, vindt ze, maar dat kan natuurlijk nooit helemaal waar zijn. Aan de andere kant, als je je zo inleeft, kun je misschien niet anders dan helemaal meegaan met je 'heldin'.
9
Sophie in Weimar (Biografie)
Geschreven door Thera Coppens, gelezen op 4-8-2011
Een prinses van Oranje in Duitsland. Het voert te ver om de stamboom van deze prinses Sophie, later groothertogin Sophie van Saksen Weimar Eisenach te laten zien. Gelukkig staan ze uitvoerig in het boek, zodat je af en toe even kunt kijken hoe het alweer zat. Maar deze biografie is echt prachtig en heel aangenaam leesbaar! Het moet een bijzondere vrouw geweest zijn, zo klein als ze was en ook eigenlijk niet bepaald mooi. Wel was deze dochter van koning Willem II erg genteresseerd in cultuur en als ze wordt uitgehuwelijkt aan de erfgroothertog van Weimar, gaat ze uiteraard in Weimar wonen. Geweldig is het, als je daar ooit geweest bent, zoveel herkenbaars te lezen. Ze ontdekt - eigenlijk door de belangstelling van haar wat fatterige maar redelijk trouwe echtgenoot - de werken van Goethe en zorgt uiteindelijk voor een bijzondere uitgave van zijn werk (Sophienausgabe) en de oprichting van het Goethe-Schillerarchief. Maar haar levensloop, familiegeschiedenissen rondom haar, alles is de moeite van het lezen waard. Thera Coppens is sowieso een begenadigd schrijfster van dit soort werken. Zie ook het boek 'Marie Cornelie'.
8
Sophie, koningin der Nederlanden (Biografie)
Geschreven door Dianne Hamer, gelezen op 10-4-2011
Mooie biografie van deze Sophie van Wrttemberg, die trouwde met Willem III (voordat hij met Emma trouwde). Haar keuze voor Willem III was niet vrijwillig, maar ze hoopte op meedenken en meewerken, wat haar helaas niet werd toegestaan. Een treurig leven, ondanks het feit dat ze verkeerde met de groten der aarde en haar stem verhief waar het kon. Door haar man - die vele andere relaties met vrouwen onderhield - nooit geaccepteerd en treurig aan haar einde gekomen.
Een biografische schets van Johanna van Woude, pseudoniem van Sophie van Wermeskerken - Junius, door een van haar nazaten. Johanna van Woude, schrijfster van Holandsch Binnenhuisje (1888) en redacteur van De Hollandsche Lelie, probeerde schrijfster en moeder te zijn, maar werd door haar echtgenoot behoorlijk tegengewerkt. Boeiend tijdsbeeld, aardig geschreven en mooi uitgegeven in de serie Haarlemse Miniaturen (deel 79).
6
De macht van een maîtresse (Biografie)
Geschreven door René Diekstra, gelezen op 30-3-2011
De schrijver onderzoekt jarenlang het raadsel van de dood van de laatste prins van Cond. Hij reist daarvoor door een groot deel van Europa en haalt allerlei aardige zaken boven water, waarbij je je overigens wel een beetje kunt afvragen in hoeverre alles klopt. Aardig leesbaar is het boek in ieder geval wel.
9
Wat een heerlijke biografie! De stijl is aangenaam, de inhoud boeiend, de inkijkjes in de kunstwereld met alles wat daarbij kwam kijken in en buiten Rusland zijn bijna spannend te noemen. Diaghilev leefde van 1872-1929, richtte o.a. de Ballets Russes op en was onstuitbaar in zijn streven naar vooruitgang en vernieuwing in de kunst. Zeker als je daarnaast of daarvoor - zoals ik - Vaslav las, van Arthur Japin, is ook die relatie buitengewoon interessant. Echt een mooie biografie!
6
Heel aardig, dit verslag van een zoektocht naar de sporen van Gerrit Achterberg. Nieuws over de grote dichter wordt er niet aan toegevoegd, maar het is wel heel leuk om aan de hand van de tochten en gesprekken van Van Amerongen te zien waar hij werd geboren, hoe Langbroek reageerde op de gebeurtenissen rond de moord. De rol van de graaf wordt breed uitgemeten, maar het is vooral een aardig sfeerbeeld van een tijd die voorbij is. Met foto's en een wandelroute, dus altijd leuk!