Gefilterd op genre 'Biografie'.
Resultaat 41 tot 50 van in totaal 137 gevonden boeken.

Al eerder gelezen maar nu weer ter hand genomen in verband met de wandeling die we maakten rond kasteel Sandenburg bij Langbroek. Een mooie wandeling waar je veel kon terugvinden, maar die helaas enigszins ontsierd werd door de kaarsrechte wegen en (aangelegde) paden. Die waren er vroeger vast niet. Niettemin is deze eenvoudige biografische schets van het leven van Achterberg heel aardig om te lezen en de wandeling - zeker in de herfst - prima te maken!
8
In dit gevreesd gemis (Biografie)
Geschreven door Bart Slijper, gelezen op 25-9-2012
Over het leven van Willem Kloos, maar dan over een gedeelte van het leven van Kloos. Dat is niet zo erg, maar het is dus niet een volledige biografie in mijn optiek. Slijper beschrijft vooral - met heel veel inlevingsvermogen - de periode waarin Kloos met Perk en later met Verweij intensief omging en welke resultaten dat had. De grootsheid van Kloos wordt soms wat al teveel benadrukt, maar aan de andere kant is hij toch de grootste voorman van de Tachtigers. Maar het karakter van hem, de problemen die hij bij zichzelf oproept als de relaties hem niet datgene bieden wat hij verwacht (totale overgave)! Het heeft geleid tot prachtige pozie en tot mooie scheldsonnetten, dat is zeker waar. Als hij dan totaal ingestort wordt opgenomen, is het resultaat een keurige burgerman die zich laat fteren bij jubilea en vereren door menigeen, dingen die hij vroeger nooit zou hebben toegestaan. Hoe dan ook, een intrigerend biografisch verhaal.
7
Leer mij je liefhebben (Biografie)
Geschreven door Kristine Groenhart, gelezen op 9-9-2012
Het bewogen leven van een domineesvrouw, zo luidt de ondertitel van dit op feitelijke gegevens gebaseerde verhaal. Jo Liese trouwt met Wolter Smit en vertrekt met hem als zendelingenechtpaar naar Indi. Op basis van talloze brieven en dagboekfragmenten heeft haar kleindochter (zelf leefde ze van 1913 tot 1999) haar leven gereconstrueerd, daarbij veelvuldig citerend uit de documenten. Dit levert een boeiend verhaal op, van een vrouw die door geloof en tijd bepaald, zes kinderen krijgt, in de Jappenkampen terechtkomt, terwijl haar man het eigenlijk niet zo slecht heeft en zelfs min of meer beroemd wordt als 'vliegende dominee'. Ze blijft min of meer trouw aan haar geloof, maar het geloof in haar huwelijk verliest ze door de ontrouw van haar echtgenoot en door haar eigen onzekerheid.
8
Joke Smit (Biografie)
Geschreven door Marja Vuijsje, gelezen op 6-4-2012
Biografie van een feministe. Een beroemde en sterke vrouw was ze, Joke Smit, afkomstig uit een christelijk milieu, maar al snel met expliciete feministische opvattingen en houding. Ongelooflijk zoveel als ze ondernam, zo consequent als ze was, maar ook zo rechtlijnig (te rechtlijnig af en toe?). Vrij in relaties, voordat er van een seksuele revolutie sprake was, voorstander van euthanasie voordat deze min of meer mogelijk werd. En relaties, moederschap en werk altijd gecombineerd. Haar beroemdste artikel stamt uit 1967, 'Het onbehagen bij de vrouw'. De biografie is mooi, ingehouden, kritisch, zonder heldinnenverering. Zeer de moeite waard.
7
Tumult (Biografie)
Geschreven door Frank Okker, gelezen op 10-3-2012
Het levensverhaal van Madelon Szkely - Lulofs. Ze leefde van 1899 tot 1958 en was een bijzondere vrouw. Beroemd van haar is 'Rubber', haar eerste roman, als meer, over het leven van de planters in nederlands-Indi. Samen met haar man vertaalde ze o.a. werk van de destijds onbekende Sndor Mrai. Het is een heel lezenswaardige biografie over deze gecompliceerde vrouw en haar opmerkelijke leven. Eigenlijk kreeg ze pas na haar dood de erkenning die ze verdiende. Ik kocht het omdat Willem Nijholt erover schreef in zijn brieven aan Hella Haasse.
7
In bed met de vijand (Biografie)
Geschreven door Hal Vaughan, gelezen op 20-1-2012
'Coco Chanels geheime oorlog', zo luidt de ondertitel en inderdaad gaat het over de rol van Coco Chanel tijdens de oorlog. Gecombineerd uiteraard met meer van haar leven, maar hierop ligt de nadruk. En daar hoorde je ook nooit zoveel over. Ze werkte samen met de Dutise geheime dienst en had een relatie met een Duitse spion. Na de oorlog ging ze in ballingschap en later kwam ze terug en ging schijnbaar ongeschonden verder met haar imperium.
8
F.B. Hotz. Het leven. Een uitvoerige en mooie biografie van deze schrijver die pas heel laat debuteerde, geen uitgebreid oeuvre uitbracht, maar wel hooglijk werd gewaardeerd en uiteindelijk zelfs de P.C. Hooftprijs kreeg. Aanvankelijk - na een moeizame jeugd met een merkwaardige losbollige vader en een zorgzame moeder - musicus, een van de betere trombonespelers met een enorme voorkeur voor muziek uit de jaren twintig. Eigenlijk nauwelijks opgeleid, last van een met de jaren tot blindheid leidende oogziekte, ademhalingsproblemen en moeilijkheden in relaties. Zeker gezien de achtergrond geen vreemd gevolg. Toen hij uiteindelijk trouwde, gebeurde er een buitengewoon tragisch voorval, dat hem voor de rest van zijn leven nog meer tekende. Pas op zijn 54e werden zijn eerste verhalen gepubliceerd, met ongekend succes. Aleid Truijens heeft met veel mensen gesproken, had een ernstig gebrek aan materiaal omdat Hotz alles liet vernietigen, wat zijn zus Atie, met wie hij in een huis woonde ook deed, maar slaagde erin een prachtige biografie te schrijven, die zeer zeker overtuigt. Een genoegen om te lezen.
8
De hemel bestaat niet (Biografie)
Geschreven door Jannetje Koelewijn, gelezen op 1-10-2011
Over het leven van mijn ouders, zo luidt de ondertitel. Een mooi, ingehouden verhaal over haar ouders. Hoe een huwelijke vanuit de gereformeerde visie gesloten werd, hoe de tijd daarop inspeelde, hoe de geschiedenis zich kan herhalen en dat alles in 'gewonemensentaal', maar ook over gewone mensen. De inhoud is met volledig medeweten van haar vader tot stand gekomen, terwijl haar moeder zegt alles vergeten te zijn maar wel kan lachen, zij het glimlachen, om een bepaalde zin. Jannetje Koelewijn ondervroeg haar vader jarenlang en op basis van zijn antwoorden en documenten die ze van hem kreeg en informatie die ze controleerde kwam dit boek tot stand. Erg mooi tijdsbeeld en familieverhaal ineen.
4
Wie ben ik dat ik dit doen mag (Biografie)
Geschreven door Dorine Hermans, gelezen op 26-9-2011
Ondertitel 'Zes koninklijke inhuldigingen' en het gaat dan ook over de inhuldiging van Willem I, de koperen koning, Willem II, de grillige koning, Willem III, de koning zonder macht, Wilhelmina, de jongste koningin, Juliana, de gewone koningin en Beatrix, de zakelijke koningin. Ze werden ingehuldigd in respectievelijk 1814, 1840, 1849, 1898, 1948 en 1980. Dit alles ter voorbereiding van en vooruitlopend op de inhuldiging van Willem Alexander, Willem IV dus. Maar helaas is het een slordig uitgewerkt verhaal, waarin nauwelijks nieuws te lezen valt. Ik kocht het omdat ik dacht er nog iets uit te kunnen halen over de 19e eeuw, maar zelfs dat bevatte niets nieuws. De foutjes - die een eenvoudige lezer er zo uit kan halen - maakten het er niet beter op. Gemiste kans en duidelijk een poging om munt te slaan uit de komende inhuldiging. Zonde van deze aankoop.
8
Elsschot (Biografie)
Geschreven door Vic van de Reijt, gelezen op 3-9-2011
Leven en werken van Alfons De Ridder. Aanvankelijk noemde hij zich Elschot, de tweede s kwam er later pas bij. Van de Reijt baseert zich op persoonlijke archieven, op de eerdere biografie van Elschot door Frans Smits, op de twee boeken die de dochter van Elsschot, Ida, over haar ouders schreef, maar hij maakt ook gebruik van het zakelijke archief van Alfons De Ridder. Daardoor krijg je in deze biografie ook inzage in het werk van de reclameman/schrijver. Tegelijkertijd wordt het soms een wat droge opsomming van gegevens, wat de leesbaarheid niet echt bevordert. Maar een bijzondere man was het zeker en dat laat Van de Reijt ook goed zien: zakelijk, handig, familieman maar moeilijke echtgenoot, schrijver n.a.v. persoonlijke gebeurtenissen. Hij formuleerde strak en modern en bleef constant bijschaven aan zijn literaire werk, dat beperkt maar heel erg goed was en blijft.