Gefilterd op genre 'Biografie'.
Resultaat 21 tot 30 van in totaal 137 gevonden boeken.

7
De zussen Van Gogh (Biografie)
Geschreven door Willem-Jan Verlinden, gelezen op 28-3-2017

Dit boek las ik opnieuw, mede naar aanleiding van een bezoek aan het Kröller-Müller Museum, waar een expositie was over de Vroege Van Gogh. Meestal hoor je vooral over Vincent en Theo van Gogh, de grote schilder zelf en zijn broer, maar nooit over de zussen Anna, Lies en Wil. Het is een mooi tijdsbeeld dat Verlinden geeft, die gebruik maakt van talloze brieven die de familieleden aan elkaar (en aan anderen) schreven. De zussen leidden alledrie een min of meer turbulent leven, er overkwam hun van alles, maar hun familiegevoel en familieliefde blijven overeind. Zij het dat met name de echte trots pas later, toen hun inmiddels overleden broer Vincent zo beroemd werd, helemaal duidelijk werd. Het boek geeft een mooi inkijkje in het leven en de gewoonten van de leden van het domineesgezin van Dorus van Gogh en Anna Carbentus, de ouders, mensen die zich in Brabant staande wisten te houden en zowel de katholieken als de protestanten op hun hand kregen. Het tijdsbeeld is mooi, daarnaast draagt het gezin altijd de sporen van de beroemde zoon en broer en dat heeft zijn consequenties gehad. Hoewel op de stijl van dit boek wel iets aan te merken valt, is het heel goed te lezen en bovendien interessant genoeg.

7
Willem Elsschot, mijn vader (Biografie)
Geschreven door Ida de Ridder, gelezen op 30-8-2016

Een aardig verhaal van de dochter van de grote Elsschot, Ida. Ze beschrijft haar leven met deze vader, maar gaat vooral in op zijn werk. Met name de feiten in het leven van haar ouders probeert ze te plaatsen in zijn werk. Merkwaardig blijft dat hij eerst heel aardig en zacht was, later nors en nog later weer terugkeert in zijn oude stemming. Wel probeert ze daar, met succes, verklaringen voor aan te dragen. De stijl is niet alles, maar haar interpretaties zijn zeker de moeite van het lezen waard. Gekocht bij Boekwinkeltjes. 

9

Cécile en Elsa de Jong van Beek en Donk waren twee zussen, die leefden resp. van 1866 tot 1944 en van 1868 tot 1939. Ze hadden beiden een opmerkelijk leven, aanvankelijk onlosmakelijk met elkaar verweven, later stukken minder, veel later weer met meer verbinding. Toch is de onderlinge 'strijd' door het hele boek, een mooie dubbelbiografie, duidelijk. De sfeer van de tijd is bijzonder goed weergegeven. De oudste, Cécile dus, schreef toen ze getrouwd was met Adriaan (Paul) Goekoop het (mij) bekende boek Hilda van Suylenburg, destijds een opvallend feministisch getinte roman, die ondanks alles veel herdrukken kreeg. Later keerde ze zich helemaal af van dit standpunt en werd ze katholiek en vooral rechts. Elsa trouwde met Alphons Diepenbrock en probeerde haar leven zo goed en zo kwaad als het ging in dienst van hem en vooral in dienst van diens muziek te stellen. Ook zij werd van protestants uiteindelijk katholiek, maar was zeker niet 'rechts' te noemen. Het is een prachtige biografie, die je niet weg kunt leggen, zo boeiend is hun leven maar ook zo boeiend heeft Elisabeth Leijnse alles beschreven. Heel knap. 

6
De vrouw met de bijl (Biografie)
Geschreven door Steffie van den Oord, gelezen op 18-3-2016

In dit boek - ondertitel ... en negen andere moordenaressen - geeft Steffie van den Oord achtergrond en geschiedenis van tien moordenaressen (of bijna moordenaressen) weer, die leefden tussen 1712 en 1946. Tien vrouwen vertellen hierover, in het enigszins geromantiseerde maar altijd op waarheid berustende verhaal. De bronnen geeft Van den Oord erbij. Het geeft wel iets van de geschiedenis weer en zeker over het (meestal treurige) leven van deze vrouwen, zaken die vaak voorkwamen en soms nog voorkomen in het huwelijksleven. Want daarover gaat het toch vaak: de man overheerst, de vrouw is het zat en handelt soms in een vlaag van verstandsverbijstering. Soms ook echter is het een daad met werkelijk voorbedachte rade, wat in deze gevallen altijd verkeerd uitpakt uiteraard. Of goed, dat is maar hoe je het bekijkt. Alleen het laatste verhaal overtuigt mij niet, althans, ik kan me werkelijk niet voorstellen dat iemand (en zeker niet een vrouw, maar dat terzijde) zoiets doet ... Een ondanks het thema toch wel aangenaam tussendoortje, dit boek! 

 

8
Het tumult van de tijd (Biografie)
Geschreven door Julian Barnes, gelezen op 6-2-2016

Dit is een eigenzinnig, geromantiseerd eigenlijk, verhaal over het leven van Shostakovich. De beroemde componist, die een gekweld leven leidde en altijd bang was, laf noemt hij zichzelf, maar hoe laf kun je zijn als je constant het risico denkt te lopen dat je vrouw, je kinderen, je familie gevaar lopen? Laat staan jezelf ... Zelfs al was het een fictief gevaar, dan nog gaat de componist ten onder in het tumult van de tijd. Het is een prachtige roman geworden, waarin Barnes, zoals hij zelf schrijft,  de situaties heeft 'behandeld zoals ik een privédagboek zou behandelen: als naar het lijkt de volle waarheid gevend, maar meestal geschreven op hetzelfde moment van de dag, in dezelfde gemoedstoestand, met dezelfde vooroordelen en weglatingen.' Het is een indrukwekkend verhaal, dat iets laat zien van de situatie in Rusland, de moeilijkheden en drama's die zich er afspeelden (en spelen) en de angst die een schijnbaar succes, maar ook een afkeuring van een compositie kan geven. Lees 'Een: Op de overloop' en je bent verloren en blijft doorlezen. 

7
Geert van Oorschot, uitgever (Biografie)
Geschreven door Arjen Fortuin, gelezen op 27-1-2016

De biografie van de grote uitgever, een lijvig boekwerk, maar het was dan ook het proefschrift van Arjen Fortuin, met alle details, noten, literatuurlijsten en registers die erbij horen. Om van de foto's maar niet te spreken. Een enorme klus, het leven beschrijven van deze man en zijn werk. Alles wat hij uitgaf, komt ongeveer voorbij, maar eruit springen toch de ruzies die hij telkens had met zijn 'aangenomen zonen' als Reve, Hermans, Hanlo, Jeroen Brouwers (vooral) enzovoort. Hij komt naar voren als een niet echt heel aardige man, maar wel eentje die heel veel voor de literatuur en de uitgeverswereld heeft betekend. Hij had een absolute voorkeur voor enkele schrijvers en dichters (en weerzin tegen anderen), die ook blijkt uit zijn uitgegeven werken. Hij zag ook wat ze 'waard' waren. Tegelijkertijd wilde hij zelf ongelooflijk graag schrijver, liever nog, dichter zijn. Het eerste is enigszins gelukt (Peskens maakte naam en faam), het tweede niet. Het is treurig te zien hoe hij omging met zijn kinderen, of, laat ik het anders zeggen, hoe de omgang met zijn kinderen was. Niet alles is hemzelf te verwijten, maar wel veel. De zelfmoord van zoon Guido komt uitvoerig aan bod, zijn reactie daarop, maar ook met zijn zonen Geert Jr. en Wouter gaat het niet echt van een leien dakje. De dood van zijn vrouw Hillie hakt er ook nogal in trouwens. Het is lastig dit boek te beoordelen, want heel veel wist je al (De brieven tussen Vasalis en Van Oorschot!) vanuit ander werk en het is vaak een (terechte) opsomming van het vele uitgeefwerk. Maar uiteindelijk pakt het je toch, toegegeven. Je zult zo'n biografie maar uit je pen krijgen! 

8
Emanuel Querido (Biografie)
Geschreven door Willem van Toorn, gelezen op 14-1-2016

Ondertitel: 1871-1943 Een leven met boeken.

Deze biografie las ik ongeveer tegelijkertijd met die van Geert van Oorschot en eerlijk gezegd: deze beviel me beter. Ik kan niet helemaal zeggen waarom, maar vermoedelijk omdat ik van deze Emanuel Querido minder wist dan van Geert van Oorschot, van wie je natuurlijk al heel veel te weten was gekomen. Bovendien is de biografie van Geert van Oorschot, maar nu loop ik vooruit op mijn beschrijving van dat boek, een dissertatie en dat is toch anders. Maar - eerlijk is eerlijk - Willem van Toorn kan toch iets beter schrijven dan Arjen Fortuyn denk ik. Niet te snel concluderen, dat boek heb ik nog niet uit!

Emanuel Querido was een Portugese Jood, althans van die afkomst en dat breekt hem op aan het einde van zijn leven. Maar de beschrijving van zijn leven, zijn streven vooral, zijn liefde voor boeken en zijn handelsgeest (die hij zeer zeker ook had) waren voor mij prachtig beschreven en ook heel invoelbaar. Daarnaast: zo'n aardige vader en toch zo'n problematische relatie met zijn beroemde broer Israël, het blijft boeiend en toont veel van het karakter van de man. De relatie met Alice van Nahuys, bijzonder van begin tot (logisch) eind, lijkt opmerkelijk en ik moet eerlijk zeggen dat ik de rol van Alice met voors en tegens blijf bezien. Ik weet niet veel van haar, maar kan me haar positie goed indenken.

Hoe dan ook, Emanuel was een bijzondere man, die - autodidactisch onderlegd - ongelooflijk veel heeft betekend voor de Nederlandse literatuur en die helaas verschrikkelijk aan zijn einde kwam.

7
Leonie (Biografie)
Geschreven door Gerard Aalders, gelezen op 16-12-2015

Ondertitel van dit boek is 'Het intrigerende leven van een Nederlandse dubbelspionne'. Dit is het verhaal van Leonie Brandt-Pütz, een vrouw die zich enerzijds opwerkt tot in de hoogste regionen van het toneel in Nederland, terwijl ze anderzijds voor verschillende inlichtingdiensten actief is. Leonie is een echte spionne, speelt tijdens de tweede wereldoorlog twee Duitse geheime diensten tegen elkaar uit, komt terecht in Ravensbrück maar overleeft dit en keert na de oorlog terug in Nederland, waar ze een merkwaardige rol speelt in de Nederlandse veiligheidsdienst. In 1978 sterft ze, onder nooit opgehelderde omstandigheden. Naar de werkelijkheid verteld en gebaseerd op velerlei bronnen, dit verhaal en je kunt je bijna niet voorstellen dat iemand zoveel meemaakt. En wat is precies de waarheid? Dat blijft de vraag. Boeiend genoeg om het boek te lezen. 

9
De Amerikaanse prinses (Biografie)
Geschreven door Annejet van der Zijl, gelezen op 22-11-2015

Opnieuw een prachtig verhaal van Annejet van der Zijl. Ze beschrijft het leven van Allene Tew, ons - althans mij - onbekend, die een turbulent leven geleid heeft en bovendien een rol speelde bij het huwelijk van Bernhard en Juliana. Tijdens het schrijven van het boek over Bernhard, kwam ze haar op het spoor. Op onnavolgbare wijze beschrijft Van der Zijl hoe deze vrouw vijf huwelijken en veel verdriet heeft meegemaakt, maar ook hoe ze telkens weer haar ondernemingsgeest (geërfd van haar familie) laat overwinnen en overeind krabbelt. Ze wordt schatrijk, maar of ze ook gelukkig is geweest? Wel een korte periode in ieder geval. Eigenlijk bestaat het boek uit drie lagen: de geschiedenis van Amerika (Jamestown, New York, de pioniers, de immigranten), de geschiedenis van Allene Tew als historisch belangrijke vrouw die talloze beroemde mensen leert kennen en zowel in Amerika als in Europa verblijft en een laag die bestaat uit de vraag: hoe kun je omgaan met verdriet en tegenslag. Dat deze vrouw daar een soort 'oplossing' voor had, lijkt niet helemaal waar, maar ze doet (deed) haar uiterste best. Voorzien van fotomateriaal en als altijd geschreven in een flow. Zeer de moeite waard!

 

8
Dirksland tussen de doerians (Biografie)
Geschreven door Frank Okker, gelezen op 12-8-2015

En nog een prachtige biografie van Frank Okker, dit keer over Willem Walraven (1887-1943). Willem Walraven werd vooral bekend door de uitgave van zijn brieven, maar als je leest over het leven dat hij leidde, dan had hij veel meer in zijn mars. Thuis in Dirksland lijdt hij onder het standenverschil, het geloofsverschil, zijn eigen ouders daarbij en hij vertrekt uiteindelijk naar Canada en Amerika. Daar mislukt alles en hij keert terug naar Nederland. Ook daar gaat het niet goed, dus vertrekt hij uiteindelijk naar Indië. Hij werkt als boekhouder, klimt op en valt terug, maar altijd weer blijkt zijn visie op de maatschappij, zijn afwijzing van het koloniale stelse. Hij trouwt met een inlandse vrouw, wat ook al niet 'hoorde' in de Nederlandse kringen in Indië. Hij schrijft talloze artikelen uiteindelijk voor allerlei kranten en leerde ook schrijvers kennen (Du Perron, Jan Greshoff, Rob Nieuwenhuys). De oorlog van de Japanners en het kamp werden hem fataal. Uit deze biografie, echt prima geschreven, blijkt vooral de tegenstrijdigheid in zijn karakter, waardoor hij telkens weer zijn neus stoot, maar ook ervaart dat hij uiteindelijk soms hetzelfde doet als wat zijn ouders deden ... En altijd bleef verlangen naar Nederland, hoe bekrompen hij het in Dirksland ook vond. Heel boeiend, deze biografie, die als ik het goed zie ook de dissertatie van Frank Okker was, in 2000. Zeer de moeite waard.