Gefilterd op genre 'Studieboek'.
Resultaat 81 tot 90 van in totaal 95 gevonden boeken.

Een onderzoek naar de onderwijsactiviteiten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in het rooms-katholieke zuiden gedurende de periode van 1791 tot 1991. Diss. Uit 1997. Veel en interessant materiaal, niet prettig leesbaar.
Volledige titel: Socialisme en zefstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923, Over organisatie en Mentaliteit. Het is een proefschrift en uitgegeven als een van de Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact in Tilburg. Een mooi overzicht als je meer wilt weten van de Bossche geschiedenis, met name van de arbeidersbeweging. Prima naslagwerk dus.
7
Gij zult niet lezen (Studieboek)
Geschreven door Marita Mathijsen, gelezen op 23-1-2004
De geschiedenis van een gedoogproces. Vijfde Bert van Selm-lezing, over hoe in de 19e eeuw de bestrijding van de leeslust langzaam maar zeker overging in een gedoogproces: van Gij zult niet lezen naar Gij zult de lettervruchten van de dominee lezen. Geeft een mooi beeld van die verandering.
Schatgraven in platgetreden terrein, altijd literatuur, in Nederland en omringende landen, per decennium onderverdeeld. Niet om in een keer door te nemen, wel om regelmatig in te lezen.
6
De geest van de dichter (Studieboek)
Geschreven door Marita Mathijsen, gelezen op 7-12-2003
Tien interviews met schrijvers uit de 19e eeuw, waarbij Mathijsen probeert hun toon te vatten. Inhoudelijk is alles gebaseerd op authentiek materiaal, alles in deze zogenaamde gesprekken komt voort uit gepubliceerde en niet gepubliceerde werken en brieven van de auteurs. Het gaat om Van Lennep, Beets, Bilderdijk, Bosboom-Toussaint, De Gnestet, Da Costa, HaverSchmidt, Potgieter, Kneppelhout en De Schoolmeester (Gerrit van de Linde).
8
De gemaskerde eeuw (Studieboek)
Geschreven door Marita Mathijsen, gelezen op 2-12-2003
Mooie weergave van leven en opvattingen in de 19e eeuw. De negentiende eeuw is een vrouw, zegt ze. Het boek bestaat uit drie delen, het onderlijf, het midden en het hoofd. In het eerste deel gaat het over vooral de seksuele moraal. In het tweede deel (over de realiteit) gaat het over ziekte en dood, zelfmoord, misdaad en straf en alcoholisme. In het derde deel tenslotte gaat het om de idealen van die tijd: het gezin, de filantropie en het geloof. Dat in de 19e eeuw vele maskers gedragen werden, werkt ze in een aangename stijl uit, waardoor het boek leest als een roman. Met veel bronvermeldingen en mooie illustraties.
7
Twee verwoeste levens (Studieboek)
Geschreven door Jeroen Brouwers, gelezen op 22-10-2003
Over Bastiaan Korteweg (29) en Elize Korteweg-Baart (24) die gezamenlijk zelfmoord plegen in 1879. Hij was leraar wiskunde bij de KMA maar niet met plezier, zij was toneelspeelster en erg benvloed door Mina Krseman. De vete van haar met Multatuli speelt een belangrijke rol in dit dubbelportretje, dan Brouwers met veel bronnenmateriaal heeft geschreven. Geeft een aardig beeld van een 19e eeuwse problematiek. Uitgave van De Nieuwe Engelbewaarder (nr. 4, 1993).
Een globaal overzicht van het 'literaire bedrijf' in de 19e eeuw: over het leespubliek (wie konden er lezen, het onderwijs, verboden boeken etc.), over wat men zoal las, over druktechnieken en andere boekzaken, over het sociale proces (leesgezelschappen, letterkundige genootschappen, reciteren etc.). Maar ook over de verspreiding van boeken (bibliotheken, boekhandels, uitgeverijen), de schrijvers en hun positie en uiteraard over veranderingen in de literatuur zelf. En dat alles nog in een aangename schrijfstijl.
7
De kinderen van Buchenwald (Studieboek)
Geschreven door Judith Hemmendinger, gelezen op 14-8-2003
Bij de bevrijding troffen Amerikaanse soldaten in Buchenwald ongeveer 1000 kinderen aan, allemaal jongens, afkomstig uit Auschwitz. Dit boek beschrijft hun geschiedenis, de schrijfster was directrice van het kindertehuis van Taverny, bij Parijs, waar de jongens werden opgevangen.
7
Overzicht van de geschiedenis van Nederlandse gevangenen in Buchenwald. Gelezen door Hugo en gekocht in Buchenwald. Een treurig verslag.