Gefilterd op genre 'Studieboek'.
Resultaat 61 tot 70 van in totaal 95 gevonden boeken.

6
Beschaven! (Studieboek)
Geschreven door Marleen de Vries, gelezen op 7-5-2004
Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800. Dissertatie uit 2001 die aangeeft dat de letterkundige genootschappen gezien moeten worden als vehikels van Verlichtingsidealen, met als doelstelling de beschaving, de vooruitgang te stimuleren. Dichterlijke principes werden hiertoe benut, religie en politiek waren dankbare onderwerpen.
6
Gezellige schrijvers (Studieboek)
Geschreven door C.B.F. Singeling, gelezen op 7-5-2004
Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800. Dissertatie uit 1991. De schrijver geeft een chronologische beschrijving van de diverse verschijningsvormen, een analyse van de organisatie, ledenbestanden en activiteiten van deze letterkundige genootschappen, naast een analyse van de factoren die verband houden met opkomst, bloei en ondergang ervan. Hij illustreert hiermee dat de ontwikkeling van de letterkundige genootschappelijkheid moet worden beschouwd als een voortdurende wisselwerking van twee elementen: de ontwikkelingen in de sociabiliteit in het algemeen enerzijds en de specifiek literaire en poticale ontwikkelingen anderzijds. (p. 232).
7
De letterheren (Studieboek)
Geschreven door Remieg Aerts, gelezen op 5-5-2004
Ondertitel: Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids. Dissertatie, 1997. Beschrijving van het culturele leven in het licht van het tijdschrift De Gids, met de nadruk op de negentiende eeuw. Ook opgenomen in de andere literatuurlijst.
6
De lof der aalbessen (Studieboek)
Geschreven door G.J. Johannes, gelezen op 4-5-2004
In de serie Nederlandse cultuur in Europese context staat dit werkje 'Over (Noord-) Nederlandse literatuurtheorie, literatuur en de consequenties van kleinschaligheid, 1770-1830'. Het traceert ontstaan en ontwikkeling van een nieuw cultureel-nationale ideologie rond 1800. Na de 'rijke' Gouden Eeuw volgt een inzinking, waarin men zich de kleinschaligheid van de Nederlandse taal en het Nederlandse gebied realiseerde. Later ging men dat als een voordeel zien: de vaderlandse cultuur kreeg het stempel van eenvoud.
-
Bouwstoffen (Studieboek)
Geschreven door A.C. Kruseman, gelezen op 4-5-2004
Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880. Eerste deel, 1830-1859, steeds per decennium een overzicht van de boeken die uitgebracht werden, gerubriceerd naar thematiek, daarna een boekenoverzicht, de handelstoestand en zaken over de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels. Een prachtig naslag- en opzoekwerk. Er zijn nog drie delen. Uitgegeven in 1886.
Een studie uit 1966 over de kwaliteit van het onderwijs op de verschillende scholen en de onderwijsinspectie in de periode van Willem I en Willem II, begin 19e eeuw. Gebaseerd op de rapporten van hoofdsinpecteur Wijnbeek, voordien niet eerder benut. Ze gaan over het onderwijs in alle provincies van Nederland. De citaten zijn de moeite van het lezen waard. Deze workaholic moet ongelooflijk veel energie gehad hebben en werkte tot zijn 78e jaar!
7
Verlichting in de letteren (Studieboek)
Geschreven door Johanne Stouten, gelezen op 3-5-2004
Over wat zich op literair gebied in de 19e eeuw afspeelde, over 'verlichte schrijvers', verhalend proza, tijdschriften en pozie en een heel klein beetje over de lezer. Een eenvoudig cahier, voor een globaal overzicht.
6
Promoveren. (Studieboek)
Geschreven door Herman Lelieveldt, gelezen op 1-5-2004
Een wegwijzer voor de begnnend wetenschapper. Vooral bedoeld voor aio's maar er staan ook voor anderen handige tips en adviezen in, met name over planning en stofbehandeling.
6
Een tien voor vlijt (Studieboek)
Geschreven door Karen den Dekker e.a., gelezen op 20-4-2004
Interessant vooral: 'Kweekschool voor vrouwen?' door Mineke van Essen, Dienstbaarheid en handwerkonderwijs. Opleidingen voor meisjes uit de arbeidende klasse in de 19e eeuw, door Jannie Poelstra en van Dolly Verhoeven: Christelijke lering en vrouwelijke handwerken. Onderwijs aan meisjes op het Oost-Brabantse platteland omstreeks het midden van de 19e eeuw.
7
Samen met Peter van Zonneveld stelt Van den Berg hier twaalf verkenningen samen over Nederlandse literatuur in de 19e eeuw. Geeft een goed beeld van de tijd, over literaire genootschappen, allerlei soorten literatuur en wie las wat, jaarboekjes, enz. De laatste twee bijdragen gaan over het editeren van brieven en het editeren van historische teksten.