Gefilterd op genre 'Studieboek'.
Resultaat 41 tot 50 van in totaal 95 gevonden boeken.

Breed opgezet boek over de Nederlandse romantiek, de maatschappelijke betrokkenheid van de schrijvers uit de 19e eeuw en veel over leven en werk van diezelfde schrijvers. Zeer de moeite waard.
8
Vrouwenspiegel (Studieboek)
Geschreven door Annie Romein-Verschoor, gelezen op 6-1-2005
Een literair-siciologische studie over de Nederlandse romanschrijfster na 1880, waarin opgenomen Een eenzaam avontuur in de literaire sociologie. Het is de oorspronkelijke uitgave van haar dissertatie (Leiden, 1935) en geeft een mooi beeld van wat zich afspeelde, al is e.e.a. wel enigszins gekleurd. Breed uitgewerkt in ieder geval.
7
Een hoofdstuk apart (Studieboek)
Geschreven door Erica van Boven, gelezen op 27-12-2004
'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930. Over de (steeds negatievere) beeldvorming in de literaire kritiek. Boeiend en breder dan alleen kritiek op vrouwenliteratuur in die tijd.
6
Het literair pseudoniemenboek (Studieboek)
Geschreven door Wim Hazeu, gelezen op 25-12-2004
Overzicht van schrijvers en hun schuilnamen, na 1880. Ook achtergronden voor de keuze van een pseudoniem. Aardig, maar niet uitputtend.
6
Literatuur in verandering (Studieboek)
Geschreven door Ton Anbeek, gelezen op 3-12-2004
Samen met J.J. Kloek geschreven, naar aanleiding van twee collegereeksen. Voorbeelden van de vernieuwing in het proza tussen 1879 en 1887, met een beperkte inleiding, waarbij het vooral gaat om de eerste verschuivingen van idealistisch naar realistisch proza. De voorbeelden zijn aardig en illustratief.
7
De as van de Romantiek (Studieboek)
Geschreven door W. van den Berg, gelezen op 18-11-2004
Bundel opstellen opgedragen aan Wim van den Berg t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde. Onder redactie van K.D. Beekman, M.T.C. Mathijsen-Verkooijen en G.F.H. Raat. Over de Romantiek en veel over de negentiende eeuw.
7
Vele vaders en moeders (Studieboek)
Geschreven door E.M. Soethout, gelezen op 15-9-2004
Herinneringen aan het Maagdenhuis als weeshuis. Driehonderd jaar heeft het Maagdenhuis als rooms-katholiek weeshuis voor meisjes dienst gedaan. In dit boek verhalen van meisjes die er gewoond hebben. De Zusters van Liefde voedden de meisjes op, traditioneel, katholiek en niet altijd even liefdevol. Een mooi documentje. Van Piet Gielen geleend, met dank!
Onder redactie van Riet Schenkeveld (hoofdredactie), Karel Porteman, Lia van Gemert en Piet Couttenier is dit enorme boekwerk tot stand gekomen. Over 'Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd, 1550-1850, van Anna Bijns tot Elise van Calcar'. Natuurlijk niet in een keer uit te lezen, maar de goede inleiding wel. De rest is een kwestie van bladeren, kiezen, snuffelen en altijd maar weer naslaan. Een lemma bij elke schrijfster (er staan er meer dan 150 in), dan een keuze uit haar werk. Een bijzonder bezit, bij De Slegte Amsterdam voor 14 euro op de kop getikt!
7
Ondertitel: Een negentiende-eeuwse schrijfster in de ban van het pseudoniem. In de serie Bredase Letteren, nummer 3. Een compact overzicht van haar leven en haar werk, dat laatste specifiek gerelateerd aan haar Bredase periode. Ze is geboren in Zeist, katholiek geworden en heeft ook in de Katholieke Illustratie geschreven. Zo kwamen we haar op het spoor. Iets om meer over op te zoeken in ieder geval.
6
De verkochte bruid (Studieboek)
Geschreven door Tijn Hottinga, gelezen op 11-7-2004
Ruim honderd jaar tijdschriftgeschiedenis, De Katholieke Illustratie. Merkwaardig bij dit boek is wel dat je onzekerheid hebt over de titel: de voorkant, de rug, de startpagina n het colofon geven allevier een andere volgorde en zelfs een andere tekst aan. Ik ga maar uit van 'De verkochte bruid'. Een beetje erbij gesleepte vergelijking overigens, maar als overzicht en zeker als platenboek is het heel aardig. Ook deze uitgave gaat vooral over de perikelen van uitgevers en organisatoren en nauwelijks over de inhoud, dat is wel jammer. In welk jaar het is uitgegeven, wordt ook niet vermeld, ik denk 2002, maar ga dan af op het prijsje dat er nog op zat toen ik het bij het antiquariaat kocht.