Gefilterd op genre 'Roman'.
Resultaat 101 tot 110 van in totaal 2201 gevonden boeken.

6
Thuiskomen (Roman)
Geschreven door Anne Tyler, gelezen op 22-7-2016

Thuiskomen moet het verhaal zijn van twee Koreaanse baby's die geadopteerd worden in de VS. Twee Amerikaanse echtparen, waarvan een met een Iraanse afkomst treffen elkaar op het vliegveld tijdens de aankomst van hun adoptiebaby's uit Korea. Daardoor raken ze bevriend met elkaar. Eigenlijk gaat het meer over de gebeurtenissen eromheen; de familieverhalen en de onderlinge relaties vormen de kern. Met name de verschillen tussen de mensen van Iraanse afkomst en de 'echte' Amerikanen worden benadrukt. Alles komt voorbij: liefde, jaloezie, kinderwens, opvoeding, je niet geaccepteerd voelen als vreemdeling in het land waar je altijd al woonde, ziekte, dood, het leven dus. Dat doet Anne Tyler met verve, ik kan niet anders zeggen. Maar dat je er nu van wakker moet liggen, nee dat toch niet. Vakantieliteratuur, wat mij betreft. 

8
Misschien Esther (Roman)
Geschreven door Katja Petrowskaja, gelezen op 20-7-2016

De titel alleen al laat zien hoe moeilijk het is je geschiedenis te achterhalen, zeker als dat zo'n ingrijpende en veelomvattende geschiedenis is. Rusland, Oekraïne, Duitsland, twee wereldoorlogen, het tsarisme, het Stalinisme, Babi Jar, alles komt voorbij. Dat gebeurt in een prachtige, literaire stijl, met af en toe enige ironie, waarbij de schrijfster speelt met de taal. Een indrukwekkend boek, waarbij Katja Petrowskaja niet zozeer het Jodendom wil beschrijven, maar door het reizen in de tijd een beeld wil geven van een enorme familie, waarin - ook doordat er Joodse roots zijn - enorm veel heeft plaatsgevonden. Door deze zoektocht heeft ze zichzelf ook enigszins 'bevrijd', zo lees ik in een interview met haar. Het is geen boek om even snel uit te lezen, je moet het in delen tot je nemen. Maar mooi is het. 

8
Een heel leven (Roman)
Geschreven door Robert Seethaler, gelezen op 14-7-2016

Dit mooie boekje vertelt het verhaal van Andreas Egger in een beknopte maar zeer meeslepende stijl. Andreas' leven verglijdt als het ware, het overkomt hem en hij blijft overeind. Hij wordt als vierjarige - met tegenzin - opgenomen door een boer (Kranzstocker) aan de voet van de bergen in Oostenrijk. Hij blijkt een harde werker te zijn, die het leven neemt zoals het komt. Hij vindt voor korte tijd de liefde, maar gaat daarna de oorlog in, naar Rusland. Dat is de enige periode dat hij uit het Alpengebied weg is. Als hij terugkeert, probeert hij met allerlei werkzaamheden in zijn onderhoud te voorzien. Dat lukt hem, al lijkt het alsof hij door het lot (noodlot?) wordt gedreven. Tussen de regels lees je hoe de wereld verandert, moderniseert, hoe ook de arbeid verandert. Andreas echter niet, al maakt hij op zijn manier gebruik van de mogelijkheden. Maar hij blijft wie hij is, tot het einde toe. Prachtig!

8
De boom in het land van de Toraja (Roman)
Geschreven door Philippe Claudel, gelezen op 5-7-2016

Weer een prachtig, weloverwogen werk van Claudel, wat kan hij toch mooi schrijven. Het verhaal is niet zo belangrijk, maar de gedachten die uitgewerkt worden zijn meer dan de moeite waard. In zulke geweldige zinnen ook. 'Doorleven als om je heen de gedaantes en het gezelschap worden uitgewist komt neer op het constant herscheppen van een orde die in iedere fase van het spel door de chaos van de dood overhoop wordt gehaald. Leven betekent in zekere zin: weten hoe je moet overleven en herscheppen.' De dood van een goede vriend leidt tot deze overwegingen, die een filmmaker (middelbare leeftijd) maakt. Hij laveert bovendien tussen twee vrouwen, van wie hij eigenlijk evenveel houdt en die ook van hem houden. Hij wil een film maken waarin de dood, de tijdelijkheid en de lichamelijkheid thema's zijn en denkt daarover na. De titel verwijst naar de begrafenisceremonie op Sulawesie. Daar gelooft men dat het heel lang duurt voor iemand 'echt' dood is, de echte begrafenis vindt vaak pas maanden later plaats. Er is ruimte tussen de dood en het herscheppen van de orde, hoe tijdelijk die dan ook weer is. 

5
De pianobouwer (Roman)
Geschreven door Kurt Palka, gelezen op 1-7-2016

Hélène Giroux is door haar moeder opgeleid tot pianobouwer. Ze kan prachtig pianospelen en bekoort daarmee menigeen. Als haar vader overlijdt en later haar moeder en de fabriek waarover zij de leiding heeft gekregen tijdens de Eerste Wereldoorlog ten gronde gaat, staat ze er alleen voor. Ze kan zich, nadat ze weduwe is geworden, samen met haar dochter enigszins redden en wordt uiteindelijk door een oude vriend geholpen, met een dramatische afloop. In het boek krijgen we deze gebeurtenissen stukje bij beetje te horen. Ze is inmiddels in Canada, St. Homais, aangekomen, waar ze het kerkkoor leidt en piano speelt. Langzaam komen alle geheimen naar voren en ontrolt zich het verhaal. Het verhaal kon mij niet erg boeien, helaas. Prachtig en ontroerend, zoals op de voorkant staat, vond ik het zeker niet: te voorspelbaar, te oppervlakkig, de karakters te weinig uitgediept. 

6
Zwijgen (Roman)
Geschreven door Ingrid vander Veken, gelezen op 30-6-2016

Een eenvoudige roman over de geheimen die een vader en een moeder beheersen. Langzamerhand ontdekt hun dochter wat er gebeurd is. Geheimen van oorlog en geheimen van liefde zijn er, maar gezwegen erover wordt er, altijd. Tot aan de dood toe. Dat deze geheimen de familieverhoudingen hebben bepaald, moge duidelijk zijn. De schrijfstijl spreekt mij minder aan, met name het perspectief. Hoewel Vander Veken erg precies is, vind ik de vertelinstantie lastig. Je moet er erg aan wennen dat de hoofdpersoon, de dochter in dit geval, continu wordt aangesproken door een soort alwetende verteller, die zich tegelijkertijd weer in de hoofdpersoon verplaatst.  

9
Wie vlucht en wie blijft (Roman)
Geschreven door Elena Ferrante, gelezen op 28-6-2016

Dit deel 3 van de Napolitaanse romans is me opnieuw heel goed bevallen. Elk deel vind ik mooier dan het vorige, al is dat natuurlijk subjectief. Maar alles komt steeds dichterbij, dat dan weer wel. Elena lijkt het goed te doen in haar huwelijk, met haar kinderen, met haar omgeving en met haar schrijven, totdat zeker in dat laatste de klad komt. Ze krabbelt weer overeind, zo lijkt het en ziet op een afstand hoe het haar vriendin Lila vergaat. Haar eeuwige liefde, van kindsaf aan, voor Nino, blijft spelen. Lila en de Napolitanen lijken zich over te geven aan de Solara's, terwijl Elena in Florence woont maar wel op de hoogte blijft van alles wat zich afspeelt in Napels. De strijd tussen de communisten, de arbeiders, de studenten en de fascisten wordt met verve beschreven en je ziet hoe de omstandigheden in de fabrieken zijn. En hoe moeilijk het contact tussen studenten en arbeiders verloopt. Boeiend tot het einde, je blijft lezen en kunt dit deel al nauwelijks meer wegleggen. Het is jammer dat ik geen Italiaans lees, nu wordt het wachten tot oktober, want dan pas komt deel 4 uit. 

8
Het grote zwijgen (Roman)
Geschreven door Erik Menkveld, gelezen op 22-6-2016

Dit is een mooie aanvulling op 'Cécile en Elsa, strijdbare freules' (Elisabeth Leijnse), waarover ik eerder schreef en wat ik een prachtige dubbelbiografie vond. Erik Menkveld gaat in op de vriendschap tussen Diepenbrock en Vermeulen, waarbij de verhoudingen tussen Diepenbrock en Jo en Vermeulen en Elsa natuurlijk een belangrijke rol spelen. Het verhaal is strak opgebouwd, met een wisselend perspectief vanuit Diepenbrock en vanuit Vermeulen, maar het is zeer poëtisch van toon. De leraar-leerlingverhouding wordt breed uitgesponnen, ook als Vermeulen zelf leraar van de ongeschoolde muziekliefhebber Petrus is. De dichterlijke toon van Menkveld is mij uitstekend bevallen. De kritiek op de grote Willem Mengelberg trouwens ook, eerlijk gezegd. Maar vooral het ontbreken van echte spanning, van de romantechnische aspecten die daarmee samenhangen, vond ik eigenlijk heel mooi en heel toepasselijk. De titelverklaring is op vele manieren te geven: het grote zwijgen verwijst naar de angst van Diepenbrock over het uitvoeren van zijn composities; het grote zwijgen heerst ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, maar vooral verwijst de titel naar 'Im grossen Schweigen' (1906) van Diepenbrock. Een wonderlijk mooi boek, dat je langzaam tot je moet nemen. 

8
De nieuwe achternaam (Roman)
Geschreven door Elena Ferrante, gelezen op 17-6-2016

Dit is het tweede deel van de Napolitaanse romans, over de twee vriendinnen Elena Greco en Lila Cruello. Opnieuw wordt het verhaal verteld vanuit het perspectief van Elena. Nu speelt de kern zich af rond hun adolescentie. Zoals ook in deel 1 (zie De geniale vriendin) is het ogenschijnlijke verschil tussen beide meisjes, jonge vrouwen dus inmiddels, groot: de een gaat verder studeren, schrijft een boek en de ander trouwt op haar zestiende met een man van wie ze niet houdt maar die wel rijk is. Toch blijven ze, zij het met soms langere tussenpozen, elkaar zien en telkens is er een stevige band tussen beiden. Lila wordt zwanger, verlaat haar echtgenoot, terwijl Elena een hopeloze liefde koestert voor Nino. Overspel, jaloezie, ruzie en gedoe tussen de verschillende families is aan de orde van de dag. Daartussendoor spelen de intriges van de maffia-achtige gebroeders Solara, maar ook de ruzies van de plaatselijke winkeliers onder wie Stefano, de echtgenoot van Lila. Dit alles tegen de achtergrond van Napels, van de achterbuurten daar, van de armoede en de tegenstelling tot de rijkere en (vaak) hoger opgeleiden. Mooie waarnemingen, politiek zowel als filosofisch, buitengewoon boeiend, goed geschreven, dit boek, waarvan het vervolg al op me ligt te wachten. Google voor meer informatie ook eens op Elena Ferrante, een aardig stuk staat over haar (of hem) in De Groene, van ik dacht juni 2015.

5
Lieveling (Roman)
Geschreven door Kim van Kooten, gelezen op 11-6-2016

Dit verhaal gaat over Puck, een meisje van vijf, als het boek begint. Ze hoort bij een achterstandsfamilie in Rotterdam, maar plotseling worden zij en haar moeder door een rijke meneer meegenomen naar een kapitale villa in Zwijndrecht. Haar moeder baadt zich in weelde, Puck wordt door deze redder 'behandeld' op niet mis te verstane wijze. Het is een enigszins over de top verhaal, vind ik, met niet al te waarschijnlijke types (karakters worden het in ieder geval nooit), maar Kim van Kooten kan wel schrijven, zo lijkt het. Of zou iemand haar geholpen hebben? Het verhaal is gebaseerd op de geschiedenis van Pauline Barendregt.