6
De Cock en de dwaze maagden (Detective)
Geschreven door A.C. Baantjer, gelezen op 4-11-2000
De Cock nr. 54, 2000
ISBN: 90-261-1542-3
Aantal pagina's: 137
Gelezen op: 4-11-2000
Gekocht op: 4-11-2000