8
Moralist van de ontrouw Jan Greshoff (1888-1971) (Biografie)
Geschreven door Annemiek Recourt, gelezen op 6-2-2019

De biografie van Jan Greshoff, waar ik uren besteedde voor het Literatuurmuseum aan zijn dagboeken om deze getranscribeerd te krijgen (leuk werk trouwens). Heel eerlijk gezegd heb ik wel kleine gedeeltes diagnonaal gelezen, maar toch, grotendeels heb ik de biografie helemaal minutieus doorgeploegd. Ik wilde wel eens waten wat zijn biograaf van hem vond. En inderdaad, ze vindt hem ook een klein beetje een 'patser', een klein beetje een rechtse bal, een beetje een man die zichzelf en 'de' kunstenaars als de elite beschouwt die weet hoe het in de wereld - de kunstwereld dan - eraan toe gaat, maar die ook eigenlijk een treurige, sombere man was, met een misnoegen dat hij uitte op velerlei vlak. Hij had een slecht band met zijn moeder (hij was enig kind), zijn vader stierf toen hij nog jong was en eigenlijk had hij liever geboren willen worden in een hele rijke, aristocratische familie. Zijn ooms waren dat wel namelijk. Vandaar ook zijn hang naar 'erbij te willen horen', zoiets. Het blijft ongelooflijk en toont ook zijn niet geringe kwaliteiten, hoe hij zijn stempel gedrukt heeft op de (Nederlandse) literatuur van zijn tijd, ondanks het feit dat hij, tijdens de oorlog in ieder geval, maar ook daarna in Zuid Afrika verbleef. Vele reizen maakte hij, dat wel. Ik vond het een mooie biografie, heel knap hoe iemand met al die gegevens, waarvan ik dus alleen de dagboeken heb gezien, uit de voeten kan! Dan was ik toch eigenlijk een prutsertje met mijn boekje over Louise Stratenus, hoeveel plezier ik er ook aan beleefde.

ISBN: 9789028282315
Aantal pagina's: 863
Gelezen op: 6-2-2019
Gekocht op: 30-11-2018