7
Geert van Oorschot, uitgever (Biografie)
Geschreven door Arjen Fortuin, gelezen op 27-1-2016

De biografie van de grote uitgever, een lijvig boekwerk, maar het was dan ook het proefschrift van Arjen Fortuin, met alle details, noten, literatuurlijsten en registers die erbij horen. Om van de foto's maar niet te spreken. Een enorme klus, het leven beschrijven van deze man en zijn werk. Alles wat hij uitgaf, komt ongeveer voorbij, maar eruit springen toch de ruzies die hij telkens had met zijn 'aangenomen zonen' als Reve, Hermans, Hanlo, Jeroen Brouwers (vooral) enzovoort. Hij komt naar voren als een niet echt heel aardige man, maar wel eentje die heel veel voor de literatuur en de uitgeverswereld heeft betekend. Hij had een absolute voorkeur voor enkele schrijvers en dichters (en weerzin tegen anderen), die ook blijkt uit zijn uitgegeven werken. Hij zag ook wat ze 'waard' waren. Tegelijkertijd wilde hij zelf ongelooflijk graag schrijver, liever nog, dichter zijn. Het eerste is enigszins gelukt (Peskens maakte naam en faam), het tweede niet. Het is treurig te zien hoe hij omging met zijn kinderen, of, laat ik het anders zeggen, hoe de omgang met zijn kinderen was. Niet alles is hemzelf te verwijten, maar wel veel. De zelfmoord van zoon Guido komt uitvoerig aan bod, zijn reactie daarop, maar ook met zijn zonen Geert Jr. en Wouter gaat het niet echt van een leien dakje. De dood van zijn vrouw Hillie hakt er ook nogal in trouwens. Het is lastig dit boek te beoordelen, want heel veel wist je al (De brieven tussen Vasalis en Van Oorschot!) vanuit ander werk en het is vaak een (terechte) opsomming van het vele uitgeefwerk. Maar uiteindelijk pakt het je toch, toegegeven. Je zult zo'n biografie maar uit je pen krijgen! 

ISBN: 9789028261150
Aantal pagina's: 763
Gelezen op: 27-1-2016
Gekocht op: 20-11-2015