8
Gisele (Roman)
Geschreven door Susan Smit, gelezen op 15-11-2013

Deze roman van Susan Smit is 'Een epische, op ware feiten gebaseerde roman over liefde, vriendschap, oorlog en zelfbeschikking', zo staat er op de voorkant. Het is een mooie roman, die je meeneemt in de periode voor en in de Tweede Wereldoorlog in het leven van Gisele d'Ailly - van Waterschoot van der Gracht, Adriaan Roland Holst en Mies Peters, die zich ieder en gezamenlijk een weg banen door leven, liefde en oorlog. Een mooie roman, gebaseerd inderdaad op veel feitenmateriaal, en met verve geschreven. Ik las hem met buitengewoon veel genoegen. Gisele komt naar voren als een oorsponkelijke, daadkrachtige, creatieve en optimistische persoonlijkheid, Mies Peters als een even daadkrachtige vrouw, actrice, overlevende ten koste van alles, maar wel gebruikmakend van wat zich voordoet in haar leven. Tussen deze twee vrouwen, waarbij Roland Holst (Jany) eigenlijk min of meer kiest voor Mies, blijft de dichter zich heen en weer bewegen. Mooi boek, zeker als je ook nog even in Bergen NH kunt rondlopen, al was het maar om de sfeer te proeven. [Gisele schrijf je eigenlijk met een accent op de eerste e maar die komt op de website niet over, vandaar dat ik dat accent heb verwijderd.]

ISBN: 9789048817443
Aantal pagina's: 510
Gelezen op: 15-11-2013
Gekocht op: 5-10-2013