8
Schrijf je me? (Brieven)
Geschreven door Orlando Figes, gelezen op 27-8-2012
Een verhaal van liefde en overleven in de Goelag. Een samenvatting plus beschrijving van de 1500 brieven die Lev en Svetlana Misjtsjenko aan elkaar schreven, tijdens het verblijf van Lev in een van de werkkampen van de Goelag, Petsjoralag. Indrukwekkend te lezen hoe deze twee mensen in de tijd vlak na de tweede wereldoorlog hun liefde levend hielden via brieven. Af en toe bezocht Svetlana Lev in het kamp, grote risico's nemend. Daarnaast krijg je een goed beeld van het leven in het kamp maar ook van het leven in Moskou en de omstandigheden waaronder de Russen moesten leven. Een prachtig document!
ISBN: 9789046812433
Aantal pagina's: 368
Gelezen op: 27-8-2012
Gekocht op: --