7
Daar staat mijn huis (Autobiografie)
Geschreven door Hans Keilson, gelezen op 16-4-2011
Een mooi boekje met herinneringen van de schrijver. Het dateert al uit 2009 en werd pas in 2010 - toen de schrijver plotseling grote bekendheid kreeg - gepubliceerd. Het geeft op subtiele wijze weer hoe zijn leven eruit zag, wat hij deed en ervoer in de periode voor de tweede wereldoorlog en hoe hij omging met de omstandigheden, ook nadat hij naar Nederland was gevlucht. Erg mooi.
ISBN: 9461640129
Aantal pagina's: 103
Gelezen op: 16-4-2011
Gekocht op: 16-4-2011