8
Welk een waagstuk is een brief (Brieven)
Geschreven door Emily Dickinson, gelezen op 27-4-2009
Gekozen en vertaald door Bert Keizer, deze brieven van Emily Dickinson. Zij leefde van 1830-1886 en wordt beschouwd als de grootste 19e eeuwse dichteres in Amerika. Vanaf haar twaalfde jaar schreef ze talloze brieven, aan familie, vrienden, kennissen en de brieven zijn stuk voor stukj juweeltjes. Weliswaar zijn de eerste brieven oefeningen, maar gaandeweg ontwikkelt ze zich tot een begenadigd briefschrijfster. Haar gedichten werden pas na haar dood (wereld)beroemd. Een ongelooflijk boeiende bundel, waarbij je bij bijna elke zin de jaloezie bekruipt: als je toch eens een heel klein beetje zo kon schrijven.
ISBN: 9041412174
Aantal pagina's: 328
Gelezen op: 27-4-2009
Gekocht op: 5-2-2009