8
De Heimweefabriek (Studieboek)
Geschreven door Douwe Draaisma, gelezen op 31-8-2008
Geheugen, tijd & ouderdom. Een intrigerend werkje over deze onderwerpen, waarbij je veel herkent. Zeer de moeite waard dus. 'Zelfs mensen die een dagboek bijhouden schrijven waarschijnlijk meer over gebeurtenissen dan over hun beweegredenen, meer over hun handelingen dan over hun motieven. Het almaar herschrijven van onze geschiedenis verloopt onopgemerkt. Ons geheugen construeert een telkens wisselend verleden, al laat het zich daar niet al te vaak op betrappen. Maar heel soms doen zich omstandigheden voor waarin het een toch naast het andere gelegd kan worden, de eerdere en de latere versie, en dan krijgt al dat schrappen, toevoegen en herzien een zichtbaarheid die te denken geeft over het vele dat verandert zonder dat we er bij stilstaan.' (p. 118). Zo is het.
ISBN: 9065544402
Aantal pagina's: 142
Gelezen op: 31-8-2008
Gekocht op: 10-3-2008