7
Vrouw in de Schaduw (Biografie)
Geschreven door Dorinde van Oort, gelezen op 26-10-2006
Maarten 't Hart op de wikkel: "Het is grandioos", is ingehuurd voor de PR; hij wordt op het einde van het boek ook vermeld in het dankwoord. Dit boek is een biografie van de in 1988 gestorven stokoude Annetje Beets. De schrijfster komt bijna bij toeval op het spoor van wat ze een groot familiegeheim noemt. De relatie van de hoofdpersoon met de later beroemde familie Oud geeft voldoende stof tot een spannende roman met vele onwaarschijnlijke maar wellicht ware gebeurtenissen. Zeker de onthulling m.b.t. eertijds kamerlid en oud-burgemeester van Rotterdam P.J.Oud laat je smullen. Helaas had de schrijfster hier niet genoeg aan. Als alle geheimen onthuld zijn, volgt er nog een deel over het huwelijk van de hoofdpersoon met Christiaan Mansborg. Dit deel drie suggereert van alles, maar een ontknoping is er niet. Geen smeu´ge onthulling van een incestueuze relatie tussen stiefmoeder en stiefzoon, nee gedreutel naar een steeds maar uitgesteld einde. Zou 't Hart alleen de delen een en twee gelezen hebben? Dat kan toch niet. (FW/NB)
ISBN: 90 593 6142 3
Aantal pagina's: 270
Gelezen op: 26-10-2006
Gekocht op: 10-10-2006