8
Tussen salon en souterrain. (Proefschrift)
Geschreven door Greddy Huisman, gelezen op 20-11-2005
Ondertitel: Gouvernantes in Nederland 1800-1940. Dissertatie uit 2000 en een zeer leesbare. Met illustraties en uiteraard noten en literatuurverwijzingen. Over rol en positie van de gouvernante, over het onderwijs dat zij gaf. Was het een bewuste keuze voor dit beroep of uit nood geboren, roeping of beroep? Uit archieven zijn mooie egodocumenten benut. Een aangenaam studieboek!
ISBN: 90 351 2183 x
Aantal pagina's: 247
Gelezen op: 20-11-2005
Gekocht op: --