4
Hoogmoed (Toneel)
Geschreven door Louise Stratenus, gelezen op 28-8-2005
'Oorspronkelijk Tooneelspel in drie Bedrijven', uit 1882, 'Bekroond in den Wedstrijd voor Tooneelletterkunde, uitgeschreven door de Vereeniging "Thalia" te Amsterdam. Een adellijke dame heeft zich verlaagd door haar rivale valselijk te beschuldigen toen zij beiden wilden trouwen met dezelfde man. Haar zonen dragen na jaren de gevolgen. Moraal: 'Deugd adelt'.
ISBN:
Aantal pagina's: 32
Gelezen op: 28-8-2005
Gekocht op: 5-8-2005