6
Lucratieve Betrekkingen (Sportverhalen)
Geschreven door Catharina Alberdingk Thijm, gelezen op 21-7-2005
'Lucratieve Betrekkingen voor Vrouwen uit den beschaafden stand' om precies te zijn. Alberdingk Thijm geeft vele voorbeelden van werkzaamheden die dames zouden kunnen verrichten om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Met name om niet afhankelijk te hoeven zijn van (vaak mannelijk) familieleden. Dokter, verpleegster, apotheker, maar ook boekhouder, onderwijzeres, naaister, boekbindster, enz. Voor deftige dames, laat dat duidelijk zijn. Vermoedelijk uit 1884.
ISBN:
Aantal pagina's: 58
Gelezen op: 21-7-2005
Gekocht op: --