7
Twee geleende pennen (Novelle)
Geschreven door Lodewijk van Deyssel, gelezen op 21-7-2005
Twee novellen, 'Mia' en 'Aan 't werk', destijds gepubliceerd onder de pseudoniemen Max en C. en nu heruitgegeven en uitgebreid ingeleid door Harry Prick. Met veel bijzonderheden over de schrijver én over zijn zus Catharina Alberdingk Thijm.
ISBN: 90 70551 17 9
Aantal pagina's: 80
Gelezen op: 21-7-2005
Gekocht op: --