8
In de zekerheid van eigen heerlijkheid (Biografie)
Geschreven door Lodewijk van Deyssel, gelezen op 25-8-2004
Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890. Van Harry G.M. Prick uiteraard. Boeiend, uitgebreid, intrigerend. Van Netty gekregen in 1998. Nu speciaal bekeken op Louise Stratenus en Catharina Alberdingk Thijm.
ISBN: 90 253 4193 4
Aantal pagina's: 1080
Gelezen op: 25-8-2004
Gekocht op: 21-3-1998