8
Een bedachtzame beeldenstorm (Studieboek)
Geschreven door W. van den Berg, gelezen op 10-4-2004
Bundel van artikelen van Prof.dr. Willem van den Berg (tot november 1999 hoogleraar Moderne Ned. Letterkunde aan de UVA). Het zijn de meest spraakmakende, ze zijn bij elkaar 'gezocht' door Klaus Beekman, Marita Mathijsen en George Vis. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw.
ISBN: 90 5336 380 6
Aantal pagina's: 351
Gelezen op: 10-4-2004
Gekocht op: 30-3-2004