7
De macht van de liefde (Jeugdliteratuur)
Geschreven door Imme Dros, gelezen op 1-3-2002
De mythen van Pygmalion, Narkissos, Tereus, Orfeus en Helena, naverteld voor jeugdigen, met prenten van Harrie Geelen. Prachtige boekjes om cadeau te geven.
ISBN: 90 214 6045 9
Aantal pagina's: 96
Gelezen op: 1-3-2002
Gekocht op: 22-2-2002