8
Moeder, waarom leven wij? (Roman)
Geschreven door Lode Zielens, gelezen op 31-12-1998
De bekendste roman over het Antwerpse leven. Alle boeken van Zielens heb ik gelezen in 1996 en daarna, maar ik heb het niet precies genoteerd. Daarom staat de leesdatum op 31-12-98.
ISBN:
Aantal pagina's: 320
Gelezen op: 31-12-1998
Gekocht op: 31-12-1996