7
Uitingen in de moderne Wereldletterkunde (Sportverhalen)
Geschreven door Gerard Walschap, gelezen op 23-12-1998
In Antwerpen gekocht. Uitgave Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, jaargang XXIX, no 6, Verhandeling 283. 1930!
ISBN:
Aantal pagina's: 39
Gelezen op: 23-12-1998
Gekocht op: 31-12-1998