-
Doe bleefs in mich (Gedichten)
Geschreven door Felix Rutten, gelezen op --
Van Geertje gekregen. Bloemlezing uit zijn dialektwerk, ingeleid door Lou Spronck. 1882-1971. Mooi Limburgs.
ISBN: 90 6486 042 4
Aantal pagina's: 156
Gelezen op: --
Gekocht op: 25-12-1996