7
Uit de schrijfcassette van Lodewijk van Deyssel (Sportverhalen)
Geschreven door Lodewijk van Deyssel, gelezen op 26-7-2005
In Middelburg gekocht. 'Ontnomen, ingeleid en van aantekeningen voorzien' door Harry G.M. Prick. Herlezen i.k.v. mijn onderzoek, met speciale belangstelling voor de brief aan zijn zus Catharina Alberdingk Thijm, nadat zij hem had gevraagd Alfred Mzires zo ver te krijgen haar een aanzoek te doen.
ISBN: 90 253 651 59
Aantal pagina's: 318
Gelezen op: 26-7-2005
Gekocht op: 20-7-1980